یکشنبه 9 بهمن 1384

"اعتماد" در مورد برخي شكايات تبرئه و در چند شكايت مجرم شناخته شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


هيات منصفه مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد را در مورد شكايت پليس فرودگاه‌هاي كشور و آقاي ابراهيم صراف مجرم شناخت و درباره‌ي شكايت شركت بين‌المللي ايثارگران و شكايت فرماندهي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ مجرم تشخيص نداد.


به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، هيات منصفه‌ي مطبوعات پس از استماع توضيحات شكات پرونده و وكيل مدافع متهم و استماع آخرين دفاعيات وي، وارد شور شد و در نهايت مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد را در مورد شكايت پليس فرودگاه‌هاي كشور و آقاي ابراهيم صراف مجرم شناخت.


هيات منصفه‌ي مطبوعات در مورد اتهام نشر اكاذيب، تحريك و تشويق افراد و گروه‌ها برعليه منافع نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اهانت، موضوع اعلام جرم مدعي‌العموم مجرم تشخيص داد و با اكثريت آرا متهم را در موارد مذكور مستحق برخورداري از تخفيف در مجازات ندانست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين گزارش در ادامه مي‌افزايد: هيات منصفه‌ي مطبوعات مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد را درخصوص شكايت شركت بين‌المللي ايثارگران و شكايت فرماندهي راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ مجرم تشخيص نداد و در مورد اتهام تبليغ عليه نظام، موضوع شكايت مدعي‌العموم مديرمسوول اين روزنامه را مجرم ندانست.


در خاتمه شايان ذكر است: تعدادي از شكايت‌هاي مطروحه عليه مديرمسوول روزنامه‌ي اعتماد با اعلام گذشت شكات خصوصي مختومه اعلام شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"اعتماد" در مورد برخي شكايات تبرئه و در چند شكايت مجرم شناخته شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016