دوشنبه 10 بهمن 1384

فحاشي دادستان گل محمدي، در پي دومين روز بازداشت ريحانه پور غني (فعال دانشجويي)، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان

اطلاعيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان

با پايان نيم سال تحصيلي و فرا رسيدن تعطيلي دانشگاهها در سراسر كشور متاسفانه شاهد تهديد،ارعاب و دستگيري چند تن از فعالين دانشجويي دانشگاه زنجان هستيم.گويا پس از لغو گسترده و عدم صدور مجوز براي برنامه هاي درخواستي تشكل هاي دانشجويي ، نيروهاي اطلاعاتي و به اصطلاح امنيتي با هدف بستن هر چه بيشتر فضاي دانشگاه اقدام به دستگيري فعالين دانشجويي ( خانم ريحانه پورغني و آقاي ياشار حكاك پور ) نموده اند.

در مورخه 9/11/84 ساعت 9:30 خانم پور غني با عنوان " اراية پاره اي از توضيحات" به دادسراي عمومي انقلاب استان زنجان تحويل داده شد . وي كه تا ساعت 16:30 تحت بازجويي قرار داشت بالاخره دادستان حوالي ساعت 19 درخواست قرار وثيقه اي به ارزش 300 ميليون ريال براي آزادي خانم پورغني مي كند. ولي با وجود تهيه قرار وثيقه ، فعال دانشجويي را شب گذشته بازداشت نمودند .

با اينكه از ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه 10/11/84 برخي از فعالين سياسي شهرستان زنجان و دانشجويان دانشگاه زنجان در دادسراي عمومي انقلاب با داشتن حق وكالت از طرف والدين خانم پورغني و قرار وثيقه ، حضور داشتند ولي تا ساعت 14 بدون پاسخگويي ، آنان را از وضعيت خانم پور غني بي اطلاع نگه داشتند . تا اينكه وقتي آنان با ديدن دادستان گل محمدي جوياي وضعيت پرونده و ارايه قرار وثيقه بودند ، دادستان با لحني توهين آميز خطاب به آن جمع شروع به فحاشي نمود و و با دستور وي آنان را با اعمال زور به بيرون از محوطه دادسرا هدايت كردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان ضمن محكوم كردن دستگيري فعالين دانشجويي ، اينك كه خانم پورغني در دومين روز و آقاي حكاك پور در دهمين روز بازداشت به سر مي برند ، به مسولين در رابطه با عواقب ادامه ي چنين روندي هشدار داده و خواستار آزادي بي قيد و شرط فعالين دانشجويي دانشگاه زنجان و عذر خواهي و پاسخگويي دادستان دادسراي عمومي انقلاب استان زنجان از دانشجويان و فعالين سياسي شهرستان زنجان است.

حال سخني با مسولان دولت در استان زنجان:

چگونه است كه در دولت عدالت طلب مهرورز اعمال بي شرمانه و گستاخانه اي از اين دست با سكوت شما صورت مي گيرد و شما لب از لب تكان نمي دهيد ؟! چگونه دم از عدالت مي زنيد و در مقابل وضعيت اسفبار دگر انديشان و دانشجويان و كارگران در بازداشتگاهها به نظاره نشسته ايد ؟! براستي كه عدالت را به خوبي اجرا نمودهايد !! داد از اين افسون سازي ها !!

Copyright: gooya.com 2016