سه شنبه 11 بهمن 1384

ضرب و شتم و آزارهاي روحي در بازداشتگاهی در غرب ترکیه، گفتگوی راديو آزادگان با پيمان پاک مهر


پيمان پاك مهر. روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400

تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر: پليس تركيه صدها نفر از بازداشت شدگان از جمله چند ايراني را در بازداشتگاه شهر" Edirne " ، درغرب تركيه را مورد ضرب و شتم، آزارهاي روحي، رفتار ضد انساني و تحقير آميز قرار داده و در وضعيت اسفناكي نگهداري مي كند.

در اين خصوص راديو آزادگان گفتگويي با "پيمان پاك مهر" ، انجام داده است.

[براي شنيدن گفتگو اينجا را كليك كنيد]

برابر گزارش هاي متعدد دريافتي از خانواده هاي بازداشت شدگان اعلام مي دارند كه فرزندانشان قصد خروج غير قانوني به مقصد يونان را داشتند كه توسط پليس تركيه دستگير و در مكان هاي بسيار كوچك ، سرد و آنچه شبيه طويله ناميده شده و مملو از شپش و حشرات موذي است در وضعيت ناگواري نگهداري شده و حتي تعدادي از زنان دستگير شده نيز همچون بقيه مورد بدرفتاري و ضرب و شتم قرار گرفته اند.

خانواده اين دستگير شدگان كه اغلب از كشورهاي آسيايي هستند در تماس با سرويس حقوق بشر تبريز نيوز،با ابراز گلايه شديد از مكان نگهداري اقوام خود مي گويند كه در بازداشتگاه شهر"Edirne" درغرب تركيه امكانات دارويي و بهداشتي وجود نداشته و فرياد درد و ناله افراديكه مبتلا به بيماري هاي كليوي ، ريوي، قلبي- عروقي و گوارشي هستند مدام شنيده شده بطوريكه تعدادي از آن ها در آستانه مرگ قرار دارند و غذا و آبي كه در اختيار بازداشت شدگان قرار مي گيرد غير قابل مصرف است.

بگفته اين افراد ، فرزندان و اقوام آن ها بدون احكام قضايي دادگاه ، بيش از 5 ماه استكه در اين بازداشت گاه در وضعيت نامعلومي بسر برده و به آن ها گفته شده كه شايد 8 الي 9 ماه ديگر هم چنان در بازداشت به سر برند.

در ميان دستگير شدگان چندين ايراني نيز به چشم مي خورد.

"علي صادقي"، دانشجوي سياسي دانشگاه تبريز كه در حادثه 20 تير 78 دانشگاه تبريز به اتهامات سياسي و اقدام عليه امنيت ملي كشور ، دستگير و زنداني شد ، پس از فرار از ايران خود را تسليم دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در تركيه نمود و هم اكنون داراي كارت رسمي اقامت در اين كشور است.

"صلاح شريفي اقدم"، نيز ديگر ايراني است كه در اين بازداشتگاه به سر مي برند.

جان اين دو ايراني در بازداشتگاه شهر"Edirne" درغرب تركيه بواسطه بيماري بشدت در معرض خطر قرار گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خانواده هاي دستگير شدگان كه اغلب از كشور هاي آسيايي و ايران هستند چنين برخوردهايي را از مصاديق شكنجه و نقض آشكار حقوق بشر شمرده و خواهان حضور هر چه سريعتر بازرسان سازمان ملل و كميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا ، فعالين حقوق بشر در ايران و آسيا ، سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر و خبرنگاران در اين بازداشتگاه شدند.

آن ها از همه انسان دوستان جهان مي خواهند جان فرزندانشان را از اين بازداشتگاه نجات دهند.

برابر گفته هاي خانواده دستگير شدگان ، چنين رفتاري از سوي پليس تركيه مغاير قوانين قضايي تركيه و مواد 1- 5 – 8 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه دولت تركيه نيز ان را امضا كرده است.

گفته مي شود پليس تركيه بابت نگهداري بازداشت شدگان در بازداشتگاه شهر"Edirne" از سازمان ملل كمك هاي مالي دريافت مي كند.

"حقوق بشر" از جمله موانعي است كه به گفته برخي دولتمردان اتحاديه اروپا مانع پيوستن تركيه به آن اتحاديه شده است.

Copyright: gooya.com 2016