دوشنبه 24 بهمن 1384

عطاءالله مهاجراني: رسولي را هجو مي‌‏كنند كه به مسلمانان توصيه كرده است حتي به بت‌‏ها بد نگويند، ايلنا

- اهانتي كه مثل خاك افشاندن به سوي ماه روشن است، تاثيري ندارد

تهران- خبرگزاري كار ايران

وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: انتشار مكرر كاريكاتورها عليه رسول گرامي اسلام يك نشانه است، ترويج دهندگان كاريكاتورها، كانون خطر را رسول اسلام(ص) مي‌‏دانند. وگرنه چگونه روزنامه‌‏اي مثل "ديولت" بارها اقدام به نشر كاريكاتورها مي‌‏كند؟

به گزارش" ايلنا" به نقل از" مكتوب" عطاءالله مهاجراني طي ياداشتي با اعتراض به اقدام موهن نشريات اروپايي در توهين به ساحت مقدس رسول اكرم(ص) آورده است: آنها رسولي را سلب مي‌‏كنند كه در قرآنش بيش از خود او درباره موسي و مسيح سخن گفته شده است.
رسولي را هجو مي‌‏كنند و استهزا مي‌‏نمايند كه به مسلمانان توصيه كرده است كه حتي به بت‌‏ها بد نگويند. رسولي را دشنام مي‌‏دهند كه معجزه اش كلمه است. در كتابش چهره موسي و مسيح و مريم به زيباترين شكل ممكن ترسيم شده است. اين بدگويي‌‏ها، فرصت ديگري شد كه مسلمانان كانون اصلي هويت و قدرت خويش را شناسايي كنند و به روشني ببينند.
اهانتي كه مثل خاك افشاندن به سوي ماه روشن است، چه تاثيري خواهد داشت؟
مولوي كه در اين سالهاي اخير، انديشه او روزبروز در غرب رونق بيشتري مي‌‏گيرد، انگار چنين روزهايي را در افق عالم مي‌‏ديده است:
مصطفي را وعده كرد الطاف حق
گر بميري تو نميرد اين سبق
من تو را اندر دو عالم رافعم
طاعنان را از حديثت دافعم
منبر و محراب سازم بهر تو
در محبت قهر من شد قهر تو
مگر وقتي انقلاب اكتبر در روسيه اتفاق افتاد، مساجد را به اسطبل تبديل نكردند؟ توانستند نام اسلام را خاموش كنند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين اتفاق باعث شده است مسلماناني كه نسبت به اسلام حساسيت نداشتد، شعله‌‏اي روح آنان را بسوزاند؛ مگر مي‌‏شود به رسول اسلام(ص) دشنام داد؟ اين تلخي سرانجام شيريني خواهد داشت؛ توجه بيشتر مسلمانان و مردم جهان به اسلام و درخشش نام و ياد نبي گرامي اسلام.
گفتني است دكتر مهاجراني از جمله انديشمندان مسلماني است كه پس از انتشار كتاب موهن" آيات شيطاني" سلمان رشدي در كتابي به برسي اين اثر موهن پرداخت و با نگاهي موشكافانه توطئه توهين به پيامبر اسلام را بررسي و به زيبايي تحليل كرد.

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016