دوشنبه 1 اسفند 1384

تکذیب خبر خودکشی الهام فروتن، روابط عمومی جبهه دمکراتیک ایران

پدر الهام فروتن، زندانی سیاسی که اخیرا به دلیل انعکاس مطلبی در روزنامه محلی بازداشت و مورد ضرب شتم قرار گرفته بود و نهایتا به بند نسوان زندان اوین منتقل گردید، در گفتگویی با شیوا نظر آهاری، مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی، هرگونه خبر خودکشی یا قتل آن زندانی را اکیدا تکذیب نمود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


پدر الهام فروتن اگر چه از نحوه و دلیل بازداشت دخترش شدیدا گله مند بود اما شکایت لفظی خود را از برخی افراد و رسانه ها که به بهانه های واهی سعی در بی حرمت ساختن زندانیان سیاسی نموده اند مطرح و اعلام نمود که خبر هرگونه تجاوز در زندان به دخترم ، یک دروغ محض می باشد و این اخبار دروغین فقط اعتبار رسانه ائی را کاهش می دهد که در شان آن رسانه ها نیست. وی همچنین در ارتباط با شایعه سازان و افراد مجهول الهویه که در جهت کسب نام از هر بهانه ایی استفاده می کنند شکوه نمود.

روابط عمومی جبهه دمکراتیک ایران ضمن رد خبر خودکشی یا قتل الهام فروتن، همچنان دستگیری این بانوی مبارز را به بهانه درج مطلب در روزنامه محکوم و آزادی وی و کلیه زندانیان سیاسی را خواستار می باشد.

روابط عمومی جبهه دمکراتیک ایران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تکذیب خبر خودکشی الهام فروتن، روابط عمومی جبهه دمکراتیک ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016