یکشنبه 7 اسفند 1384

پشت پرده اظهارات حسن روحاني در مورد پرونده هسته‌اي ايران، ايرانيوز

دكتر اكبري: سخنان آقاي روحاني آرايش ديپلماتيك ايران را به هم ريخت

ظاهراً جناب روحاني چندين ماه پيش به منظور خاصي، يك سخنراني در يك جلسه بسته يا طبقه‌بندي شده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام داده و تلاش نموده كه اثبات كند در طول 3 سال قبل از آن كه مسأله هسته‌اي ايران در برد يا تابلوي اوليه آژانس مطرح شده باشد، هرگونه تصميم اتخاذ شده از سوي او منطقي‌ترين انتخاب و مهم‌ترين و صحيح‌ترين اقدام بوده است.روحاني، اذعان مي‌كند كه ايران فعاليت‌هايي داشته كه از آژانس مخفي نگه داشته كه در ادبيات حقوقي آژانس به آن جلوگيري از دسترسي (Access Denied) مي‌گويند و اين يكي از تخلفاتي است كه مي‌تواند كشوري را به خاطر آن به شوراي امنيت ارجاع كنند !


دكتر عليرضا اكبري، مدير مؤسسه مطالعات راهبردي (تصميم) در گفت و گو با خبرگزاري ايرانيوز، بااشاره به آنچه كه درج اظهارات نسبت داده شده به دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي (حسن روحاني) در برخي نشريات به نقل از نشريه راهبرد ناميد، اظهارداشت: هر كس ذره‌اي ذكاوت و درك داشته باشد، مي‌داند كه بيان اين اظهارات به روحاني نمي‌چسبد و از درايت چنين شخصيتي به دور است.

دكتر اكبري به تاريخچه جلسه مذكور كه گفته مي‌شود حسن روحاني در آن به ايراد سخن پرداخته، اشاره كرد و اظهار داشت: ظاهراً جناب روحاني چندين ماه پيش به منظور خاصي، يك سخنراني در يك جلسه بسته يا طبقه‌بندي شده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام داده و تلاش نموده كه اثبات كند در طول 3 سال قبل از آن كه مسأله هسته‌اي ايران در برد يا تابلوي اوليه آژانس مطرح شده باشد، هرگونه تصميم اتخاذ شده از سوي او و هر اقدامي كه انجام داده، منطقي‌ترين انتخاب و مهم‌ترين و صحيح‌ترين اقدام بوده است.

معاون راهبردي سابق وزير دفاع، افزود: به نظر مي‌رسد كه حسن روحاني در صورت بيان اظهارات مندرج در نشريه راهبرد، قصد داشته كه به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا ما حق انتخاب‌هاي ديگري نيز داشته‌ايم يا خير و از پاسخي كه ايران به نام محمد البرادعي در سال 2002 ارايه نموده بود، دفاع كند.

وي تاريخ اين نامه را بعد از ژوئيه 2002 اعلام كرد و گفت: ابتدا محمد البرادعي نامه‌اي خطاب به ايران نوشت و به استناد اظهارات منافقين، خواست كه ايران اعلام كند كه آيا فعاليت‌هاي مخفي هسته‌اي دارد و اقداماتي را از آژانس پنهان نگه داشته است؟
دكتر اكبري افزود: آقاي روحاني شخصاً درباره اين كه به آن نامه چگونه پاسخ داده شود و يا اساساً پاسخ داده شود يا خير، مؤثر بود.

بنابراين از روز اول تا آخرين روز كه مسؤوليت شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده داشت و هنوز هم كه طرف مشورت است، به عنوان عضو شوراي عالي امنيت ملي، نقش تعيين كننده ، مؤثر و حساسي داشته و دارد.

مدير مؤسسه مطالعات راهبردي (تصميم)، اظهارات منتسب به حسن روحاني را داراي چند ركن دانسته و افزود: روحاني، اذعان مي‌كند كه ايران فعاليت‌هايي داشته كه از آژانس مخفي نگه داشته كه در ادبيات حقوقي آژانس به آن جلوگيري از دسترسي (Access Denied) مي‌گويند و اين يكي از تخلفاتي است كه مي‌تواند كشوري را به خاطر آن به شوراي امنيت ارجاع كنند.

وي افزود: آقاي روحاني در اين اظهارات منتسب، اذعان مي‌كند كه جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي گذشته (18 سال) فعاليت‌هايي داشته كه از ديد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مخفي نگه داشته است.
«اين سخن، سنگين و پرهزينه محسوب مي‌شود».

آقاي روحاني، مجدداً اعلام مي‌كند كه ايران نه تنها فعاليت‌هاي پنهاني داشته، بلكه اين فعاليت‌ها در چارچوب اهداف غير شفاف بوده‌است و معناي حقوقي اين سخن، از ديدگاه آژانس انحراف (Deviation) است كه باز به خاطر آن مي‌توانند كشور را به شوراي امنيت ارجاع دهند.

دكتر عليرضا اكبري، در ادامه به خبرنگار ايرانيوز گفت: حسن روحاني در ادامه جلسه سخنراني منتسب به او، بيان مي‌كند كه ايران در تعهدات خود نسبت به آژانس، پادمان و معاهدات، تبعيت لازم و كافي را نداشته و معناي حقوقي اين حرف نيز عدم متابعت (None Compolaince) است.
در حيقت، آقاي روحاني با ظرافت مي‌خواهد اثبات كند كه ايران مشمول همه عناصر معنوي تخلفاتي كه به موجب آنها يك كشور بايد به شوراي امنيت ارجاع و مجازات شود، بوده‌است و ما (حسن روحاني و همكارانش) هر كاري در طول ژوئيه 2002 تا آگوست 2005 يعني مدت 3 سال انجام داديم، «هنرمندانه» براي ايران پيروزي به ارمغان آورده است چرا كه كشوري كه همه عناصر لازم براي رفتن به شوراي امنيت را به صورت مسجل داشته، نه تنها نگذاشتيم كه به شوراي امنيت برود، لاجرم نگذاشته‌ايم كه مجازات شود، بلكه فراتر از آن، امتيازاتي را هم براي جمهوري اسلامي ايران از نظام بين‌الملل گرفته‌ايم.

معاون راهبردي سابق وزير دفاع تصريح كرد: جناب روحاني اگراين اظهارات را بيان كرده باشد، خود را تطهير نموده و غسل تعميد داده است. البته اگر اين سخنان در يك جلسه خصوصي، محدود و بسته ذكر شده بود، اعتراضي نبود، اما در شماره پاييز نشريه راهبرد اين اظهارات درج شد. در حقيقت ادعاهايي كه اثبات نشده و صرف نظر از قابل اثبات بودن يا نبودن، داراي طبقه‌بندي خاص بوده و از جمله اطلاعات امنيت ملي محسوب مي‌شود، در نشريه تحت مديريت حسن روحاني درج شده است.

همان زمان، از قرار برخي بزرگان نظام به اين رخداد اعتراض كردند و حتي ظاهراً بنا شد كه اين سخنان منتسب تكذيب شود، اما نشد.

دكتر اكبري، با اشاره به چاپ مجدد اين مقاله در روزنامه شرق، مدعي شد كه اين موضوع احتمالاً خواسته يا ناخواسته از سوي حسن روحاني بيان شده ،افزود: چاپ مجدد اين مقاله يا سخنراني، دستمايه‌اي شد براي آنكه آرايش ديپلماتيك ايران به هم بريزد. در حقيقت همان بار نخست چاپ اين اظهارات، ايران توانسته بود كه دوباره يو.سي.اف اصفهان را راه‌اندازي كند و ديگران نيز در مقابل اين رخداد نتوانسته بودند كه اقدامي بر عليه كشورمان صورت دهند.

گفته مي‌شود كه در آن روزها، برخي افراد از طرف‌هاي اروپايي گله كرده بودند كه اگر قرار بود امتياز راه‌اندازي يو.سي.اف را بدهيد، چرا به تيم جديد داديد و به تيم سابق نداديد.

دكتر اكبري، يادآور شد: اخيراً نيز ايران مسأله تحقيقات را دوباره راه‌اندازي كرد و بنيان توافق‌هاي پاريس و سعدآباد به نفع منافع ملي ايران متحول شد، اما غربي‌ها ما را تهديد كردند كه بلادرنگ پرونده ايران را به شوراي امنيت مي‌فرستند و حتي مجازات و اقدام نظامي به عمل مي‌آورند، اما اين اتفاق عملاً منجر شد به اين كه در اجلاس اضطراري فوريه، مجدداً طرح مكانيسم ماشه اجرا شد و از مدير كل خواسته شد كه فقط پرونده ايران را به شوراي امنيت گزارش كند.

حال به نظر مي‌رسد كه اين عكس‌العمل غرب براي برخي آقايان خوش نيامده و آنها مايلند پاسخ رفتارهاي حق‌طلبانه ديپلماسي هسته‌اي ايران، با برخورد و مجازات غرب مواجه يا همراه شود. به ويژه آنكه جمهوري اسلامي ايران، از طريق مذاكرات با مسكو، چارچوب لازم براي بازگشت به شوراي حكام و تثبيت تحقيق و توسعه و حد معيني از غني‌سازي را به دست آورده بود و طرف‌هاي ذيربط آماده شده بودند كه در سطوحي، اعلام آمادگي جهت توافق را در اين جهات، نمايان سازند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اين مبنا، ايران مي‌توانست تضمين دهد كه غني‌سازي صنعتي را موكول به بعد كند و در چارچوب مشخصي به حل و فصل موضوع نزديك شود، اما مجدداً آنچه را كه وي اظهارات ضد امنيت ملي نسبت داده شده به آقاي روحاني خواند، باعث شد كه موضوعات نزديك شده به توافق با اظهاراتي كه از ريشه فاقد حقيقت بوده و كذب محض است، منتشر و بر اساس همين اظهارات، طرفهاي مقابل ناگهان و دوباره به وضعيت ماقبل بازگردند و هارموني و نظم ايجاد شده را به هم بريزند.

دكتر اكبري، در پايان تصريح كرد: البته اگر انسان‌هاي ساده لوح، اين اظهارات را ببينند، خواهند گفت كه گوينده اين سخن مي‌خواسته هم از تيم جديد انتقام بگيرد و هم توافق تيم جديد و نظام بين‌المللي را بر هم بزند تا اقدامات خود را توجيه كند. ليكن هركس كه ذره‌اي ذكاوت و درك داشته باشد، مي‌داند كه اين حرف‌ها به جناب روحاني نمي‌چسبد و از عقل و درايت او به دور است.

اكبري تاكيد كرد: صرف نظر از صحت و سقم اين اظهارات و اين كه عبارات مذكور به شخص آقاي روحاني نسبت داده شده و يا خير نكته مهم اين است كه بيگانگان هوس سوء استفاده از اين عبارات و جملات را نكنند چراكه در هرصورت دكتر روحاني منافع ملي ايران را به هرچيز ديگر ترجيح مي دهد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پشت پرده اظهارات حسن روحاني در مورد پرونده هسته‌اي ايران، ايرانيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016