چهارشنبه 17 اسفند 1384

احضار داوود حسن‌پور، عضو انجمن اسلامي دانشگاه تهران به دادگاه، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وكيل مدافع يك دانشجو از احضار موكلش به شعبه‌ 13 دادگاه انقلاب خبر داد.

محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: اتهام داوود حسن‌پور، عضو انجمن اسلامي دانشگاه تهران اقدام عليه امنيت ملي عنوان شده و بايد روز 26 ارديبهشت ماه سال آينده در شعبه‌ي 13 دادگاه انقلاب حاضر شود.

اين وكيل دادگستري در ادامه با اشاره به روند پيگيري شكايت كانون مدافعان حقوق بشر از شهرداري اصفهان، گفت: موارد شكايت شامل كاهش ارتفاع برج جهان‌نماي اصفهان و عدم عبور مترو از خيابان چهارباغ و ساخت و ساز در حاشيه‌ي زاينده‌رود بود. در دو مورد اول شهرداري اقداماتي به عمل آورده اما ساخت و ساز در حاشيه‌ي زاينده‌رود همچنان ادامه داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: با توجه به شكايت كانون مدافعان حقوق بشر و تاكيد يونسكو در رسيدگي به اين مساله، پيگيري ما همچنان ادامه دارد و معتقديم كه دادگستري اصفهان نمي‌تواند اين پرونده را مختومه اعلام كند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار داوود حسن‌پور، عضو انجمن اسلامي دانشگاه تهران به دادگاه، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016