شنبه 20 اسفند 1384

آژانس از ترکیه خواست میانجی گری کند، آفتاب

مرجع : http://www.zaman.com
مترجم : مجتبي پويا


آفتاب: آژانس بین المللی هسته ای از ترکیه خواست برای پشت سر گذاشتن بحران هسته ای ایران میانجی گری کند.

محمد البرادعی در دیدار با عبدالله گل نخست وزیر ترکیه گفت: ترکیه می تواند برای حل بحران هسته ای میان ایران و جامعه جهانی نقش مهمی ایفا کند.

البرادعی که در وین سخن می گفت،افزود:برای یافتن راه حل این مساله چند کشور وجود دارند که می توانند روابطی را ایجاد کنند. ترکیه در راس این کشورهاست. پس از این هم به اقدامات خود ادامه دهید. ترکیه کشوری است که این مساله را به خوبی درک می کند و در درجه نخست کشوری است که در هر دو سو روابط خوبی دارد. به روابط و اقدامات خود ادامه دهید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آژانس از ترکیه خواست میانجی گری کند، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016