دوشنبه 29 اسفند 1384

شهدا مردند! خاکشان کنید! بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار پیرامون حوادث اخیر دانشگاه های شریف و رجایی

خواجه پندارد که خدمت می کند
بی خبر کز معصیت جان می کند

روزگاری مردانی بودند که از جان و مال و ناموس کشور دفاع کردند. افسوس که اینک کسانی بر ! مسند قدرت تکیه زده اند که پیکر این مردان را دستاویز مطامع سیاسی خود می سازند. هیچ کس نمی تواند از ارزش میهن پرستان و سربازان واقعی کشور بکاهد مگر آنانیکه از پیکر این عزیزان استفاده ابزاری می کنند.
تمامیت خواهانی که قصد فتح همه جا را دارند امروز بدون ارایه انگیزه ها و دلایل خود قصد خاکسپاری پیکر شهدا در دانشگاه های کشور را دارند تا با استفاده از نام شهدا دانشگاه را به فضایی شبه نظامی بدل سازند. اگر هدف اینان زنده نگاهداشتن یاد شهدا بود با فکر و اندیشه شهدا پا به دانشگاه می گذاردند نه اینکه سنگ قبر آنان را به ارمغان آورند.
تمامیت خواهان بدانند که مسئولیت تمامی برداشتهای منفی و مغرضانه نسبت به خانواده شهدا در میان عوام مردم بر گردن اینان سنگینی می کند که با نام شهدا شهرت می طلبند و با استخوانهایشان قدرت. آری جسارت را آن کند، که با نام دیگران جستجوی نان کند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روزگاری که شهدا می جنگیدند هدفشان کسب استقلال و آزادی این مرز و بوم بود نه اینکه فردای روزگار نامشان را بر کوچه های شهر حک کنند. آری اینچنین است که ما عادت کرده ایم که مرده پرست باشیم و نام ها را از بر کنیم و از مرور اندیشه ها پرهیز کنیم. افتخار دانشجویان معتر! ض به این حوادث اینست که فرزندان شهیدان را در کنار خود می بینند.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار این حرکت اخیر تمامیت خواهان را در تعرض به حریم مقدس علم و دانش می داند و از سایر دانشجویان دانشگاه های کشور می خواهد در مقابل حرکات مشابه تمامیت خواهان همبسته تر ظاهر شوند.

Copyright: gooya.com 2016