سه شنبه 1 فروردین 1385

پيام نوروزی جرج بوش، سايت وزارت امور خارجه آمريکا

نوروز جشنی باستانی به مناسبت فرارسيدن سال نو است. نوروز برای ميليون ها که ميراث فرهنگی آنان به ايران، عراق، افغانستان، ترکيه، پاکستان، هندوستان، و آسيای مرکزی بازميگردد جشن زندگی و فرصتی است برای ابراز شادی و خوشحالی با ديد و بازديد از خانواده و دوستان، تبادل هديه و عيدی، و لذت از زيبايی طبيعت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ملت ما از برکت سنت ها و خدمات آمريکاييانی با سابقه متنوع فرهنگی برخوردار است. اين گونه گونی فرهنگی ما را قوی تر و بهتر می نمايد، و لورا و من گرم ترين دروردهای خود را برای تمام آمريکاييانی که نوروز را جشن می گيرند ارسال می کنيم.

با بهترين آرزوها برای صلح و موفقيت در سال نو.

جورج دبليو بوش

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيام نوروزی جرج بوش، سايت وزارت امور خارجه آمريکا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016