سه شنبه 1 فروردین 1385

جلسه ‌پنج عضو دايمي شوراي ‌امنيت و آلمان در مورد ايران بدون نتيجه پايان يافت، ايرنا

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۱/۰۱‬

ديپلماتها بامداد سه‌شنبه اعلام كردند كه نشست پنج عضو دائمي شوراي امنيت و آلمان در مورد ايران، بدون نتيجه پايان يافت.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، از نيويورك، ديپلماتها گفتند، مذاكرات نمايندگان ارشد كشورهاي انگليس، چين، فرانسه، آلمان، روسيه و آمريكا بدون دست‌يابي به توافق درباره چگونگي پاسخ به برنامه هسته‌اي ايران، پس از افزون بر چهار ساعت گفت وگو، بدون نتيجه پايان يافت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين گزارش درادامه مي‌افزايد، اين گفت و گو كه درمحل نمايندگي انگليس در سازمان ملل برگزارشد، به منظور تعيين راهبردي طولاني مدت درباره بحران هسته‌اي ايران، پس از اينكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از ايران خواست با تعيلق تمامي فعاليت‌هاي غني‌سازي و اجازه به بازرسان آژانس براي بازرسي گسترده تر از سايتهاي هسته‌اي‌اش، اقدام به اعتمادسازي درسطح بين‌المللي كند، انجام شد.

Copyright: gooya.com 2016