چهارشنبه 16 فروردین 1385

"حقوق بشر و معضل تبعیض در جمهوری اسلامی"، پالتاک اتحاد جمهوريخواهان، شنبه ۱۹ فروردین

نشست عمومی اینترنتی
پالتاک: "حقوق بشر و معضل تبعیض در جمهوری اسلامی"
ميهمانان: کاویان میلانی – مرتضی عبدالعلیان


تاريخ: شنبه 19 فروردین 1385 – 8 آوریل 2006
ساعت: 20:30 (تهران)، 18:00 (اروپاي مرکزي)، 9:00 (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
Paltalk | Rooms: Europe/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016