یکشنبه 20 فروردین 1385

استفاده ابزاري آمريكا از حقوق بشر و دمكراسي در ايران، كانون انديشه، ‌گفتگو و حقوق بشر در ايران (‌تورنتو)

بری لوئنکران Barry Lowenkron مدير دفتر دمکراسی و حقوق بشر و اتحاديه‌های کارگری وزارت امورخارجه آمريکا که به پرسش نمايندگان رسانه‌ها پاسخ می‌داد پاسخ می‌دهد ما می‌دانيم که مشکلات در ايران فراوان است و ما به بسياری از سازمان‌های غيردولتی و NGO ها در داخل ايران کمک کرده‌ايم و کمک می‌کنيم. ما از صدای مردم ايران حمايت می‌کنيم. از صدای زنان و صدای جوانان و از صدای کسانی که حقوق آنان، حقوق انسانی آنان نقض شده است. ما می‌دانيم که در ايران مشکلات فراوانی وجود دارداما لازم است که ما از مردم ايران حمايت کنيم و صدای آنها را به همه برسانيم . 6 آوريل 2006 - راديو فردا
اين در حالي است كه رفسنجاني نيز در داخل كشور فعالين حقوق بشري را به هم خطي با آمريكا متهم كرد .
رييس قوه‌ي قضايه مي گويد: اينكه آمريكا بودجه‌اي را عليه يك كشور يا دولت تصويب مي‌كند و درصدد براندازي است، نوع بسيار آشكاري از نقض حقوق بشر است
با توجه به سابقه نقض حقوق انسانها در ايران ، محدوديت ها بيشتر شده و نيز خطر دستگيري فعالان اجتماعي و سياسي و حقوق بشري را بدنبال دارد.
چرا به صداقت آمريكا در مورد حقو ق بشر و دمكراسي در ايران نمي توان اعتما د كرد؟
آقاي ليبي معاون ديك چيني در 6 آوريل بطور رسمي اقاي بوش را به چراغ سبز نشان دادن براي لو دادن اطلاعات مربوط به يكي از ماموران مخفي سازما ن سيا خانم “والري پليم “ را نشان داده بود . همسر خانم “ پليم “ آقاي ويلسون مخالف سياست جنگ طلبانه بوش بود ه است . مخفي نگهداشته شدن عضويت در سازمان “‌سيا “ يك اصل اساسي برا ي پوشش و موفقيت دركسب اطلاعات محسوب ميشود . بدين ترتيب باافشاي اطلاعات كه مستقميا مربوط به امنيت آمريكا مي شود عملا منافع آمريكا قرباني انتقام گيري شخصي و حزبي ميشود.
از سوي ديگر سرگرد وكيل “ تام فلينر “ د رمصاحبه روز 7 آوريل رامسفيلد وزير دفاع و همكارانش را متهم كرد كه “ قوانيني را كه آقا ي بوش براي بر گزاري دادگاههاي عادلانه در زندان گوانتا نامو وضع كرده بود ناديده ميگيرند“. وي ادامه داد “ اگرقوانين تغيير نكند دادگاهها قانوني نخواهد بود.“
چندي بيش از زماني كه وزير دادگستري آمريكا از ارسال يادداشتي مبني بر توجيه قانوني اعمال شكنجه در زندان ابو غريب نمي گذرد و ي همچنان بر اصولي بودن آن عليرغم رسوائي جهاني دفاع ميكند . خوشبختانه در پي رسوائي شكنجه و رفتار غير انساني ارتش آمريكا بدستور مستقيم پنتاگون در زندان ابو غريب منجر به بسته شدن اين زندان مخوف شد . سازمان سيا شيوه ديگري را براي كسب اطلاعات از متهمان به اجرا گذاشت.
سازمان عفو بين الملل اخيرا در گزارش مورخ 5 آوريل 2006 خود تحت عنوان “ برنامه سري و غيرقانوني تفسير“ مي نويسد :‌ خانم كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا در تاريخ 5 دسامبر 2005 هر گونه استفاده از هواپيما ي دولتي و يا عبور ازآسمان كشورهاي اروپائي را براي حمل و نقل مظنونان به كشوري را كه در ان احتمال شكنجه وجود داشته باشد توسط سازمان سيا تكذيب مي كند.
در حالي كه بنجامين محمد الحبشي مسلمان اهل اتيوپي ساكن انگلستان كه در پاكستان دستگير شده بود مي گويد من هيچگاه تصور اينكه در كشوري شكنجه شوم كه هرگز در آنجا نبوده ام ،‌را نمي كردم . منظور وي مراكش است . وي در حال حاضر در زندان “خليج گوانانتانا “‌‌هست.

صلاح علي قرا 27 ساله اهل يمن مدت 3 سال در زندان بود. وي در اردن شكنجه شده بود . وي يكسال در يك كشوري نگهداري شده بود كه با هواپماهاي “‌سيا“‌ به آن كشور نا معلوم منتقل شده بود و نمي دانست كه چه كشورينگاهداري مي شود.
هزاران مسلمان كه به اتهام تروريستي د رامريكا بدون دليل بعد از 11 سپتامبر دستگير شدند و هيچ كدام ازا انان نيز به هيچ جرمي محكوم نشده اند همچنان بطور غير قانوني در زندان بسر مي برند.
ماموران اف. بي. آي يك تبعه كانادائي بنام ماهرحرار را كه سو ري تبار بوردر سال 2003 در راه برگشت از تونس به كانادا در فرودگاه نيويو رك به اتهام همكاري با القاعده دستگير و به سوريه تحويل دادند . وي مدت 9 ماه در زندانهاي سوريه تحت شكنجه بود. آمريكا قاعدتا بايد وي را تحويل كانادامي داد و يا د ر آمريكا بازداشت مي كرد ولي انها مي دانستند كه دولت سوريه تعهدي در رعايت حقوق بشر ندارد و از اعمال شكنجه كوتاهي نخواهد كرد . نكته قابل توجه اين است كه سوريه و آمريكا تبادل اطلاعاتي در مورد القاعده داشتند . ماهر احرار بعد از 2 سال با تلاش مردم به كانادا بر گشت. هم اكنون كميسيوني علت سكوت سازمان امنيت كانادا و كم كاري انان را مورد تحقيق عمومي قرا ر داده ا ست.
با توجه به نمونه هاي فوق نيازي به پچيدگي هاي سياسي ندارد كه ادعا كرد دولت آمريكا براي رد گم كردن و پوشش دادن به جاسوسان خود در داخل ايران با دادن كد عوضي عملا د رهما هنگي با حاكماني است كه حقوق ايرانيان را روزانه نقض ميكنند و با اين بهانه عرصه را بر فعالين حقوق بشري تنگ تر كرده اند
آمريكا بهتر است كه ميزان كمك هاي مالي را به سازمانهاي حقوق بشري در ايران و يا خارج از ايران را اعلام كند. اگر آنها با تكيه بر دلايل امنيتي از افشاي سازمانهاي مشمول اين كمك ها خوددار ي مي كنند ولي بايستي ميزان كمك مالي را اعلام كنند. آمريكا بجاي اشاره به مبلغ 75 ميليون دلار در كل كه معلوم نيست به چه مصارفي خواهد رسيد‌ب بهتر است رقم واقعي را كه به استناد سخنان خانم رايس كه از اختصاص غالب بودجه اختصاص يافته به پوشش راديو تلويزيوني به زبان فارسي سخن گفته ،‌اعلام كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

براستي وقتي كه كنگره آمريكا بودجه چند صد ميلياردي برا ي مصارف جنگي د رعراق تصويب مبكند ،‌تخصيص مقدار ناچيز به حقوق بشر نشان از سياسي بودن حركت آمريكا در ادعاي كمك به ارتقا حقوق بشر در ايران را دارد .
هزينه گروه هاي حقوق بشري در هر حال تا انجا كه به گروههاي مستقل حقوق بشري در خارج از كشور مربوط ميشود هزينه هاي آنان سالانه از 2 هزار دلار هم تجاوز نمي كند كه ان را هم اعضا تا كنون تقبل كرده اند . و كارهاي زير بنائي هم در سالهاي اخير انجام داده اند . زيرا اين كار به عنوان يك وظيفه انساني براي پيشبرد دموكراسي در ايران توسط اين افراد تلقي مي شود . بطور نمونه ما حتي از نامه نوشتن به نمايندگان دست راستي كانادا اكرا ه داريم چه برسد به دريافت كمك مالي از دولتها وي مانند آمريكا كه سو ء نيت انان در طول تاريخ به مردم ايران ثابت شده است.

استقلال ،‌آزادي و حقوق بشر اصول تفكيك ناپذير
نه سخنان مقامات جمهوري اسلامي و نه سخنان دولتمردان آمريكا ئي نمي تواند خدشه اي بر درستي و اصول كار فعاليت فعالان حقوق بشري كه حقوق بشر را در راستاي استقلال و آزادي ايران تفكيك ناپذير ميدانند،‌ ايجاد كند. دو صد گفته چون نيم كردار نيست.

آوريل- 7 - 2006 برابر با 17 فروردين 1385
كانون انديشه ،‌گفتگو و حقوق بشر در ايران (‌تورنتو)
www.cdhriran.blogspot.com

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016