سه شنبه 22 فروردین 1385

اطلاعیه مطبوعاتی شماره يک کانون پناهندگان ایرانیان مقیم بلژیک درباره تحصن ايرانيان متقاضی پناهندگی در بروکسل

از روز شنبه اول آوریل 2006، برابر 12 فروردین 1385ایرانیان متقاضی پناهندگی ساکن بلژیک دست به تحصن زده اند. این عده از ایرانیان که پس از سرخوردگی از سیاست های عوام فریبانه خاتمی ناچار به ترک وطن شدند، از سال 2000 به حال بلاتکلیفی در بلژیک به سر می برند.
کانون پناهندگان ایرانیان مقیم بلژیک که سازمان دهنده این حرکت می باشد، بر این باور است که این هم میهنان ما بخش کوجکی از قربانیان سیاست های نادرست دولتمردان خودکامه کشورمان هستند که هر روز در زیر سر نیزه های اتمی پاسداران سیاهی و تباهی حقوق اولیه انسانی آنان نادیده گرفته می شود.
پناهندگان ایرانی مقیم بلژیک، از ایران رانده و از اینجا مانده هستند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما این بار تصمیم گرفته ایم با افشای نقض آشکار حقوق بشر در ایران، به سیاستمداران بلژیک و اروپا نشان دهیم که ایران کشور امنی برای زندگی در چارچوب منشور جهانی حقوق بشر نیست و تا زمان نتیجه گیری روشن و قطعی از پای نخواهیم نشست.

کانون پناهندگان ایرانیان مقیم بلژیک
سخنگویان: انور میر ستاری و علی صمد

Copyright: gooya.com 2016