جمعه 25 فروردین 1385

"اعتماد" به ديوان عالي كشور رفت، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وكيل مدافع مدير مسوول روزنامه‌ي «اعتماد» از ارجاع پرونده‌ي اين روزنامه‌ به ديوان عالي كشور خبر داد.

نعمت احمدي، به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: پس از ابلاغ حكم الياس حضرتي با تجديدنظرخواهي كه قبل از سال جديد نسبت به حكم صادره براي وي داشتم، پرونده پس از تكميل به ديوان عالي كشور ارسال شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اساس حكم صادره از سوي شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري استان تهران، مدير مسوول روزنامه اعتماد به اتهام تبليع عليه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع (نشر اكاذيب) به قصد اضرار و تشويش اذهان عمومي، تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت و حيثيت و منافع جمهوري اسلامي در داخل و خارج از كشور و هتك حرمت و اهانت به 18 ماه حبس تعليقي و پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و از چند اتهام تبرئه شده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"اعتماد" به ديوان عالي كشور رفت، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016