چهارشنبه 30 فروردین 1385

ژاک شيراک: موضع هسته‌‏اي ايران منجر به نگراني‌‏هاي عميق در منطقه و جامعه بين‌‏المللي شده است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

رييس جمهوري فرانسه در ادامه جنجال‌‏هاي غرب عليه ايران و درحالي كه مقامات تهران بارها بر صلح آميز بودن اهداف هسته‌‏اي تاكيد كرده اند، گفت: دستيابي ايران به تسليحات هسته‌‏اي قابل قبول نيست.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا) ژاك شيراك در گفت وگو با روزنامه الاهرام گفت: مقامات ايران بايد درك كنند براي جامعه بين‌‏المللي دستيابي ايران به تسليحات هسته‌‏اي قابل قبول نيست.
به گزارش خبرگزاري فرانسه شيراك تاكيد كرد؛ به محض اين كه ايران از تقاضاي آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد پيروي كند، باب از سرگيري مذاكرات باز خواهد بود.
وي با بيان اين كه بيش از پيش فرصت در دست مقامات ايران است، افزود: موضع هسته‌‏اي ايران منجر به نگراني‌‏هاي عميق در منطقه و جامعه بين‌‏المللي شده است.
ژاك شيراك بر حق مشروع ايران براي دستيابي به انرژي غيرنظامي تاكيد كرد اما به شرط اين كه تهران در مورد ماهيت صلح‌‏آميز برنامه هسته‌‏اي خود ضمانت‌‏هاي عيني بدهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شيراك افزود: آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي دريافت كه فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي ايران مخفيانه انجام شده است، علاوه بر اين ايران برنامه موشكي نگران كننده‌‏اي را دنبال مي‌‏كند.
مصر نيز خواستار حل ديپلماتيك بحران حل هسته‌‏اي ايران شد اما از اين كه اسرائيل از امضا پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌‏اي سرباز زده است، ابراز نگراني كرد.

Copyright: gooya.com 2016