دوشنبه 4 اردیبهشت 1385

مديرمسوول نشريه دانشجويي "هيس" در دانشگاه يزد به شش ماه محروميت از سمت خويش محكوم شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - يزد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


طي حكمي از سوي كميته ناظر بر نشريات دانشگاه يزد، مدير مسوول نشريه «هيس» به شش ماه محروميت از سمتش در اين نشريه محكوم شد.

افشين اكبريان، مدير مسوول اين نشريه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا - منطقه يزد گفت: در جلسه كميته ناظر بر نشريات دانشگاه يزد، اينجانب به عنوان مديرمسوول نشريه طنز «هيس!» ‌محبوب‌ترين نشريه دانشگاه يزد، از سمت خود بركنار شدم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: اين حكم به دنبال شكايت انجمن سمپاد از اين نشريه به همراه يك تذكر كتبي به علت رعايت نكردن حد متعارف طنز دانشجويي صادر شد.

اكبريان، نوع برخورد كميته ناظر بر نشريات را با نشريه‌هاي دانشجويي سخت‌گيرانه عنوان كرد.

Copyright: gooya.com 2016