چهارشنبه 6 اردیبهشت 1385

حرکت جنبش هماهنگی صلح فرانسه برای مقابله با تهاجم نظامی آمریکا به ایران، گزارش از عیسی صفا

issasafa@yahoo.fr

جنبش هماهنگی صلح فرانسه که در برگیرنده احزاب، سندیکاها و جنبشهای مترقی فرانسه است، روز 20آوریل برای تدارک مقابله با خطر مداخله نظامی آمریکا در ایران، تشکیل جلسه داد. این جلسه به درخواست روابط بین المللی گروه تدارک فوروم اجتماعی ایران و با دعوت جنبش صلح فرانسه تدارک دیده شده بود. فشرده ای از نظریات و تحلیل های هئیت نمایندگان و پیشنهادات مبارزه عملی در این گزارش آورده می شود.
جلسه با موضع گیری نماینده س-ژ- ت ( بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه ) شروع به کار کرد. وی بر این نظر بود که ایران در محاصره نظامی آمریکا قرار گرفته است. او اعلام کرد که با هرگونه جنگی مخالف و سلاحهای اتمی باید از سراسر حهان برچیده شود. نماینده «واکنش علیه جنگ» که جنبش فعال ضد جنگ در فرانسه است، نقشه حمله آمریکا به ایران را ادامه سیاست امپریالیستی خاورمیانه بزرگ دانسته و مخالفت تشکل خود را با جنگ و در عین حال با هر تحریمی علیه ایران اعلام کرد.
یکی دیگر از شرکت کنندگان با معرفی خود به عنوان کارمند وزارت امور خارجه فرانسه اختلافات دنیای اسلام با اسرائیل را زمینه تنش کنونی با ایران می دانست. البته ایشان گفتند که نمایندگی از وزارت امور خارجه ندارند و بیشتر برای آشنایی با نظریات در جلسه شرکت کرده اند.
نماینده «گرین پیس» به طور کلی مخالفت خود را با انرژی و سلاح هسته ای اعلام کرد و خواهان مبارزه برای خلع سلاح عمومی شد. نماینده جنبش گرین پیس در مبارزه علیه خطر تجاوز نظامی آمریکا به ایران، تشویق به «نافرمانی مدنی» را راه موثر مبارزه دانسته و اعلام کرد که گرین پیس در صورت حمله آمریکا و متحدینش به ایران ، کوشش خواهند کرد با اقدامات خود مانع تدارکات عمل نظامی جنگ طلبان شوند.
نماینده« مراپ» سازمان ضد نژادپرستی فرانسه معتقد بود که تهدید حمله نظامی به ایران بیش از پیش واقعی می شود. به نظر وی خطر هسته ای ایران بهانه است و سیاست آمریکا ادامه جنگ و اشغال افغانستان و عراق است. سئوال وی این بود که چرا اسراییل بمب اتمی داشته باشد ولی ایران نه ؟ وی در ادامه نظریات خود بر مبارزه علیه جنگ و علیه جمهوری اسلامی با تقویت مردم ایران تاکید نمود. وی تشویق بر شرکت گسترده ایرانیان و دعوت از آنها بر حضور در جلسه را توصیه کرد. از جمله به نظر وی در صورتی که شورای ملی مقاومت مواضع خود را در باره خطر جنگ و دمکراسی در آینده ایران روشن کند می تواند در این جلسات شرکت کند.
از ایرانیان چهار نفر در جلسه شرکت داشتند ( عیسی صفا از روابط بین المللی فوروم همراه با یکی دیگر از اعظا روابط بین المللی ، حسین اخوان توحیدی عضو روابط عمومی فوروم، مهری زند از کمیته زنان ایرانی ضد سنگسار ). این افراد عموما با موضع نه جنگ ، نه جمهوری اسلامی بر ضرورت حمایت از نیروهای مترقی و دمکراتیک ایران و نیز حضور آنها در مفابله با خطر جنگ تاکید داشتند. اولین عضو روابط بین المللی قوروم ضمن هشدار در باره امکان تلفات سنگین و بی سابقه تهاجم نظامی آمریکا به ایران خواستار کنفرانس بین المللی با شرکت چند شخصیت مانند نلسون ماندلا برای خلع سلاح اتمی منطقه خاورمیانه و جهان شد. تاکید حسین اخوان توحیدی برجنگ طلبی آخوندها و صنایع نظامی انحصارات بود که با منافع مردم ایران در تضاد قرار دارد. افشاگری در باره کشتار و اعدام هزاران هزار زندانی سیاسی توسط رژیم فاشیستی ایران بخش دیگری از گفته های ایشان بود. مهری زند با روشنگری در باره دمکراسی و مبارزه مردم ایران برای دستیابی به آن و سوء استفاده دولت جرج بوش،تکیه به مردم ایران را در مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم محور سیاست اصلی جنبش ضد جنگ معرفی کرد. یکی از نمایندگان حزب کمونیست فرانسه در بیان مواضع حزب نظریات مهری زند را تایید کرده و شعار : نه ملا ، نه امپریالسم ! را اصولی دانست. تاکید خود من بر این بود که امپریالیسم آمریکا با انقلاب بهمن کنترل بر ایران را از دست داد و اکنون در تلاش است تا با چنگ انداختن بر ایران تسلط بر خاور میانه بزرگ را تحقق بخشد. جنبش کارگران ، زنان ، دانشجویان و کلا جامعه مدنی ایران با همبستگی بین المللی ،امکان نقش بر آب کردن توطئه های امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و حکومت ارتجایی حاکم بر ایران را دارد. تدارک و گسترش یک جنبش ضد جنگ در بین ایرانیها را به اطلاع حاضران در جلسه رسانده و خواهان حمایت آنان شدم.
« آمریکائیان ضد جنگ » و «صدای آمریکا » با فرستادن چند نماینده شرکت چشمگیری در جلسه داشتند. نماینده صدای آمریکا با جدی دانستن خطر حمله نظامی به ایران گفت که : همان کسانیکه علیه عراق و افغانستان جنگ راه انداختند اکنون در آمریکا در قدرت هستند . افرادی مانند پرل و پل ولفویستز اشغال ایران را برای حفظ اسراییل ضروری می دانند. این نماینده طرح ایرانیان حاضر در جلسه مبنی بر «نه جنگ ، نه جمهوری اسلامی و تکیه بر جامعه مدنی ایران» را اصولی دانسته و مورد حمایت قرار داد. یکی از نمایندگان آمریکائیان ضد جنگ نگران بود که شعار « نه جمهوری اسلامی » مورد سوء استفاده دولت آمریکا قرار گیرد.
نماینده اتحادیه حقوق بشر فرانسه جموری اسلامی با سلاح اتمی را نگران کننده می دانست ولی در هر حالی حل بحران از طریق دیپلماتیک را توصیه می کرد. وی تاکید داشت که باید با امکانات قانونی بین المللی چون سازمان ملل وارد عمل شد. وی بر ضرورت فشار بر جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر تاکید داشت.
جنبش صلح برای روشن تر شدن ماهیت بحران اتمی ایران « بن کره مر » متخصص اتمی فرانسوی را که کتاب های متعددی دراین زمینه نوشته است را برای توضیحاتی در این زمینه دعوت کرده بود. بن کره مر از همان آغاز بیانات خود بر دفاع از نیروهای دمکراتیک ایران تاکید داشت و معتقد بود که باید جمهوری اسلامی و هم قدرت های امپریالیستی را افشا کرد. به نظر وی اصلا عادلانه نیست که تصمیم در مورد سلاحهای اتمی در دست نیروهای دارنده این سلاح محدود باشد. او با اشاره به تاریخ فعالیت فرانسه و آلمان در تاسیسات هسته ای ایران گفت که ایران از زمان رژیم شاه با سرمایه گذاری ده درصد در « ارودیف » با فرانسه در مقابل دریافت ده درصد اورانیوم غنی شده قراداد امضا کرده که تا کنون این قرار داد به قوت خود باقی است. وی اشاره ای به پروزه اتمی ایران با آلمانیها کرد. او همچنین تبعیض غنی سازی در مورد ایران را غیر قابل قبول دانست و با تقسیم « بمب اتمی دمکراتیک » و « بمب اتمی فناتیک » مخالف بود.
آریل دنیس رهبر جنبش صلح در فرانسه سخنان خود را با هشدار در باره نظامی شدن جهان شروع کرد. وی هشدار داد که بیش از بیست کشور جدید در آستانه غنی سازی اورانیوم و دست یافتن به سلاح اتمی هستند. بنابراین نمی توان با سیاست یک بام و دو هوا با این خطر مواجه شد. نمی توان در مقابل اسراییل اتمی سکوت کرد. به نظر وی باید به دولت ایران فشار آورد که در پی سلاح اتمی نباشد ، اما بایدخلع سلاح عمومی را هم دنبال کرد. خانم آریل دنیس حمایت کامل خود را از سیاست نه جنگ نه جمهوری اسلامی اعلام کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پیشنهاد آریل دنیس به جنبش هماهنگی صلح در فرانسه تهیه پلاتفرم جدید در باره بحران ایران بود.از طرف دیگر ،وی پیشنهادهایی عملی مانند فرستادن یک هیئت نمایندگی به ایران ، تماس با سفارت آمریکا در فرانسه و وزارت امور خارجه فرانسه و یک سری دیگر ابتکارات عملی ارائه کرد. در زمینه پیشنهادهای عملی و فوری، یکی از نمایندگان « واکنش علیه جنگ » ایجاد آمادگی برای تظاهرات در صورت جدی تر شدن حمله نظامی را مطرح کرد و اینکه از هم اکنون جنبش صلح در فرانسه باید وارد عمل شود و از دولت فرانسه بخواهد که هیچ قطعنامه سازمان ملل که مشروعیت به عمل نظامی علیه ایران بدهد را مورد تایید قرار ندهد. تاکید نماینده گرین پیس رد چارچوب سازمان ملل و توصیه خروج از قانونیت بود.
نماینده سازمان جوانان حزب کمونیست فرانسه اعلام کرد که جوانان در سراسر جهان قبل از حمله آمریکا به عراق وسیع ترین حرکت تاریخ معاصر را انجام دادند. در باره ایران وی با محکوم کردن رژیم فناتیک ایران ضرورت دفاع از استقلال ایران در مقابل امپریالیسم آمریکا را مورد تاکید قرار داد. به نظر وی انگیزه جنگی آمریکا بر پایه منافع اقتصادی انحصارات امپریالیستی است. وی گفت سازمان جوانان کمونیست برای دفاع از مردم ایران در مقابل تهاجم امپریالیستی وسیعا بسیج خواهد شد.
درجمع بندی و تامین ادامه کاری و گسترش جنبش قرار شد پنج نفر از جریانات مختلف متن فراخوان علیه خطر جنگ را تهیه کنند. این تشکلها عبارتند از : جنبش صلح ، واکنش علیه جنگ ، مراپ ، صدای آمریکا ، فوروم اجتماعی ایران. از تاریخ 4 تا 7 ماه مه فوروم اروپا در آتن بر گزار خواهد شد. قرار شد نیروهای شرکت کننده حداکثر فعالیت برای جلوگیری از یک جنگ دیگر را در آتن انجام دهند.

Copyright: gooya.com 2016