سه شنبه 12 اردیبهشت 1385

اخبار نگران کننده در مورد بازداشت رامين جهانبگلو، روز آنلاين

دانا شهسواري


بر اساس اخبار غير رسمي، رامين جهانبگلو که طي سالهاي اخير کتابهاي بسياري در مورد مدرنيته، سنت، جهاني شدن، فلسفه هندي و غرب و.. نوشته به دلايل نامعلومي از اواخر هفته گذشته در باز داشت به سر مي برد.

جهانبگلو طي هفته هاي اخير پس از باز گشت به ايران قصد داشت آموزش دوره جديد کلاس هاي هگل شناسي رامين را از ارديبهشت ماه در خانه هنرمندان ايران آغاز کند. اين کلاس ها شامل دو مبحث زيبايي شناسي هگل و پديدار شناسي روح هگل مي شد.

رامين جهانبگلو داراي دکتراي فلسفه از دانشگاه سوربن فرانسه و فوق دکتري خاور شناسي از دانشگاه هاروارد است.

جهانبگلو تدريس در دانشگاه را با سمت استاد ياري در دانشگاه تورنتوي کانادا آغاز کرد، اما پيش از آن در انجمن حکمت و فلسفه ايران به آموزش فلسفه پرداخت. او همچنين در سال هاي اخير به عنوان محقق در انجمن ايران شناسي فرانسه در تهران مشغول به کاربوده است. دکتر جهانبگلو در حال حاضر به عنوان سرپرست گروه انديشه معاصر در دفتر پژوهش هاي فرهنگي به فعاليت اشتغال دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر خي از نزديکان جهانبگلو احتمال مي دهند که وي پس از اينکه در گفت و گو با يک روزنامه اسپانيايي اظهارات احمدي نژاد را در مورد هلوکاست به چالش کشيد و انتقادات شديدي از دولت کرد دستگير شده باشد.

اگرچه اين مساله هنوز تاييد نشده است، ولي آنچه مسلم مي نمايد اينکه همسر وي در پاسخ به سئوال خبرنگاراني که قصد داشته اند از رامين جهانبگلو خبري بگيرند تنها به گريه بسنده کرده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اخبار نگران کننده در مورد بازداشت رامين جهانبگلو، روز آنلاين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016