چهارشنبه 13 اردیبهشت 1385

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره تروریسم، جمهوری اسلامی از دولت های حامی تروریسم معرفی شد، راديو فردا

هفته گذشته وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره تروریسم در سال 2005 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی همچنان یکی از دولت هایی است که به طور فعال از تروریسم حمایت می کند و به تروریست ها در سراسر جهان یاری می رساند. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی به طور مستقیم در برنامه ریزی و حمایت از اعمال تروریستی شرکت داشته اند و دولت جمهوری اسلامی گروه های مختلفی را تشویق به اعمال تروریستی کرده است، به ویژه رهبران و کادرهای گروه های فلسطینی در سوریه و لبنان. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای و رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد از حملات تروریستی فلسطینی ها تقدیر کرده اند». هنری کرمپتون هماهنگ کننده بخش ضد تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا می گوید: رژیم افراطی ایران عملیات تروریستی ضداسرائیلی را تشویق می کند، چه از نظر مالی و عملیاتی و چه از طریق حمایت های لفظی.
علي سجادي


وزارت امورخارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در باره تروریسم در سال 2005 که هفته گذشته منتشر شد، حکومت ایران را متهم کرد که به صورت فعال از عملیات و گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و به تروریست‌ها در سراسر جهان یاری می‌رساند. در این گزارش آمده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی، به طور مستقیم در برنامه‌ریزی و حمایت از اعمال تروریستی شرکت داشتند و دولت ایران گروه‌های مختلفی، به ویژه رهبران و کادرهای گروه‌های فلسطینی در سوریه و لبنان، و سازمان حزب‌الله لبنان را به اعمال تروریستی تشویق کرده است.
این گزارش حاکی است رهبر و رئیس جمهوری اسلامی بارها از عملیات تروریستی فلسطینی‌ها تقدیر کرده‌اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هماهنگ‌کننده ضدتروریسم در وزارت امورخارجه گفت عملیات تروریستی ضد اسرائیلی از سوی حکومت ایران مورد حمایت مالی و عملیاتی و لفظی قرار می‌گیرد. وی افزود که جمهوری اسلامی بارها از دستگیری و سپردن اعضای بلندپایه سازمان تروریستی القاعده به دست عدالت امتناع ورزیده است و از تبادل اطلاعات در باره آنها خودداری کرده است. جمهوری اسلامی مواد منفجره در اخیار شورشیان عراق قرار داده است از جمله بمب‌های پیشرفته کنار جاده‌ای.

گزارش وزارت امورخارجه آمریکا حاکی است که حکومت ایران در جنگ جهانی علیه تروریسم همکاری نمی‌کند.

Copyright: gooya.com 2016