شنبه 16 اردیبهشت 1385

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری رامين جهانبگلو است

گزارشگران بدون مرز نگراني و انزجار خود را از دستگيری روشنفکر و روزنامه نگار ايراني رامين جهانبگلو اعلام مي کند. وی در روز جمعه ٨ ارديبهشت ماه در فرودگاه مهرآباد تهران دستگير و سپس به زندان اوین منتقل شده است. در طي هفته های اخير جهانبگلو طي مصاحبه های با رسانه های کانادايي، اسپانيايي و فرانسوی، برخي از سياست های دولت جمهوری اسلامي را مورد انتقاد قرار داده بود.

گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری رامين جهانبگلو است که به شکل غير قانوني دستگير و زنداني شده است. ما نگرانيم که اين دستگيری، پس از محاکمه و توقيف ده ها روزنامه و احضار و بازجويي بسياری از روزنامه نگاران در ماههای اخير توسط مقامات امنيتي- قضايي جمهوری اسلامي، سرآغاز موج ديگری از دستگيری روزنامه نگاران در ايران باشد.

رامين جهانبگلو هنگامي که قصد داشت کشور را برای شرکت در کنفرانسي در باره ي ايران ترک کند در فرودگاه توسط ماموران امنيتي بازداشت شد، اما خبر دستگيری وی تا روز چهارشنبه ١٣ ارديبهشت از سوی مقامات رسمي مخفي نگاه داشته شد. سه روز پس از انتشار خبر بر روی سايت های خبری و پخش آن توسط راديو ها مستقر در خارج از کشور، معاون دادستان تهران محمود سالارکيا، بازداشت رامين جهانبگلو را بدون مشخص کردن اتهامات وی تائيد کرد.

روزنامه لوموند درشماره ی مورخ ٢٧ آوريل ماه خود بخش هایي از مصاحبه ی رامين جهانبگلو را منتشر ساخته است، در اين مصاحبه روشنفکر ايراني با ابراز نظرات خود در باره ی وضعيت کنوني ايران برخي از سياست های دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رامين جهانبگلو دارای مدرک دکتر در رشته ی فلسفه از دانشگاه سوربن پاريس است، وی رياست بخش انديشه ی مدرن مرکز ايرانشناسي را برعهده داشت و همچنين در دانشگاه های ايران و هند و کانادا به تدريس مشغول بوده است. رامين جهانبگلو با بسياری از فصل نامه و مجلات وزين ايران همکاری داشته است از جمله با مجلات توقيف شده ی گردون ، کيان ، کلک و بسياری از روزنامه های اصلاح طلب، علاوه بر رسانه های داخلي، جهانبگلو با رسانه های خارجي از جمله با راديو بي بي سي ، مجلات و فصل نامه های اسپری( Esprit)، اتود(Etudes)، پروژه(projets) نيز همکاری داشته است.

با ٦ زنداني، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در خاورميانه است
رئيس جمهور محمود احمدی نژاد و آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي از جمله ٣٧ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری رامين جهانبگلو است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016