یکشنبه 17 اردیبهشت 1385

نشست پنج عضو دايم شوراي امنيت بدون حل اختلاف‌‏نظرها پايان يافت، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد بدون حل اختلاف نظرها درباره پيش‌‏نويس قطعنامه سازمان ملل درباره ايران دور ديگري از مذاكرات را به پايان رساندند.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران (ايلنا) وانگ گوانگيا، نماينده چين در سازمان ملل متحد پس از نشست نماينده اعضاي دايم شوراي امنيت گفت: همه گروهها در تلاشند تا زباني را پيشنهاد كنند كه بتوانند اختلاف نظرها را از ميان ببرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، گوانگيا افزود: اشاره پيش‌‏نويس به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تهديد بودن برنامه هسته اي ايران براي صلح و امنيت بين المللي مساله مورد اختلاف است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي تصريح كرد :پكن نيازي به استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد نمي‌‏بيند زيرا همه قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد الزام‌‏آور هستند.
اين گزارش حاكي است، به دليل فقدان زباني كه براي چين و روسيه قابل قبول باشد، پيش نويس قطعنامه به راي گيري گذاشته نمي‌‏شود .

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشست پنج عضو دايم شوراي امنيت بدون حل اختلاف‌‏نظرها پايان يافت، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016