دوشنبه 18 اردیبهشت 1385

پدر عليرضا افشار يكي از قربانيان حادثه C-130: خواستار معرفي و مقصرين سانحه هستم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

پدر يكي از شهداي حادثه C-130 در نامه‌‏اي سرگشاده خطاب به دادستان كل كشور، از اظهارات وي در خصوص اين حادثه انتقاد كرد.
به گزارش" ايلنا" در بخشي از نامه پدر شهيد عليرضا افشار خطاب به دري‌‏نجف‌‏آبادي آمده است:

احتراما اظهارنظر جنابعالي را در سايت‌‏هاي خبري و بعضي از رسانه‌‏ها در موردعلت سقوط هواپيماي معيوب C-130 نيروي هوايي مطلع شدم كه بسيار متاثر و متاسف شدم كه چرا دادستان محترم كل كشور بدون مطالعه و رايزني با قاضي پرونده در مورد علت سقوط هواپيماي معيوب C-130 اين چنين اظهار نظر كرده‌‏اند؟
در ادامه اين نامه آمده است: پيگيري اوليا دم شهداي سانحه C-130 نه از باب اين كه بازگشت شهدا به آغوش خانواده‌‏ها خواهد بود بلكه فقط به جهت جلوگيري از تكرار چنين حوادث و از دست دادن نخبگان و جوانان كشور است و شناسايي مقصرين و مسببين و مديراني كه با سهل انگاري، ضعف مديريت, بي‌‏تدبيري در اين سانحه نقش داشته و معرفي آنها به خانواده‌‏هاي داغدار و ملت ايران است.
پدر شهيد افشار در نامه خود ادامه داده است: جناب آقاي دادستان! به نظر مي‌‏رسد اظهارات حضرتعالي با عملكرد قاضي محترم پرونده و اظهارات رياست دادسراي نظامي درخصوص پيگيري قضايي مبني بر درخواست كارشناس ايكائو براي آخرين تحقيقات و بررسي در مورد برج مراقبت كه هدف اصلي خانواده‌‏هاي داغدار مي‌‏باشد، در تناقض قرار مي‌‏گيرد. چرا كه قرار وثيقه دو ميلياردي و ميليوني توسط قاضي پرونده براي متهمان بيانگر تخلفات انجام شده توسط متهمين در سازمان‌‏هاي متبوع خود مي‌‏باشد كه حتم دارم قاضي محترم پرونده با درايت و توانمندي در امر قضا نسبت به صدور اين قرار سنگين مبادرت نموده است.
در ادامه اين نامه با اشاره به نتايج تحقيقات كميته دفاعي مجلس آمده است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عدم مسووليت‌‏پذيري مسوولين برج مراقبت و سازمان فرودگاههاي كشور براساس بررسي‌‏ها و تحقيقات انجام شده توسط كميته دفاعي مجلس غيرقابل انكار است، لذا با اعتقاد به نظام مقدس جمهوري اسلامي در سال پيامبر اعظم كه مدنظر مسوولين ارشد كشور قرار دارد، خواستار معرفي و مقصرين اين سانحه مي‌‏باشم و به عنوان پدري دردمند و داغدار تقاضا دارم ضمن رسيدگي به نكات ياد شده و رايزني با قضات محترم پرونده به دور از مصلحت‌‏انديشي و عدم بهره‌‏گيري از واژه‌‏هاي بازدارنده، حقوق حقه شهداي ملي سانحه هواپيماي معيوب C-130 منجمله حقوق يگانه فرزند شهيدم كه ثمره يك عمر زندگيم بود را لحاظ و پاسداري نماييد.

Copyright: gooya.com 2016