پنجشنبه 21 اردیبهشت 1385

استعفاي گروهي از محافظان احمدي نژاد، فردا

گروهي از محافظان محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري در اعتراض به شرايط سخت كاري خود، استعفا كرده اند.

يك منبع مطلع با اعلام اين خبر به خبرنگار «فردا» گفت كه دليل استعفاي اين محافظان شرايط سختي است كه در دولت جديد براي آنها بوجود آمده است.

به گفته وي، در دوره جديد ميزان مزاياي شغلي محافظان رئيس جمهور نسبت به محافظان رئيس جمهور سابق كاهش يافته اما كار آنها بشدت افزايش يافته است.

بر اساس اظهارات محافظان رئيس جمهور، حجم فعاليتهاي آقاي احمدي نژاد و بويژه سفرهاي زياد وي به شهرهاي مختلف كشور، كار محافظان را دوچندان كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از سوي ديگر گفته مي‌شود احمدي نژاد به رعايت موارد حفاظتي و امنيتي چندان پايبند نيست و در برنامه ها و سفرهاي خود بي محابا به ميان مردم مي رود و استرس محافظانش را كه نگران جان وي هستند افزايش مي دهد.

حتي گفته مي شود، بي توجهي رئيس جمهور به رعايت موارد حفاظتي در حدي است كه وي در تعطيلات نوروز بدون محافظ به همراه خانوده سوار بر خودروي شخصي اش به منزل برادرش در شهرك شهيد محلاتي رفته است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'استعفاي گروهي از محافظان احمدي نژاد، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016