جمعه 22 اردیبهشت 1385

ابراهيم يزدي: نامه احمدي‌‏نژاد به بوش كمكي به بهبود روابط ايران و آمريكا نمي‌‏كند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل نهضت آزادي ايران گفت: در گفتمان ديپلماسي دنيا از رييس‌‏جمهوري منتخب ايران انتظار و توقع اين نيست كه به عنوان يك قديس، رهبران كشورهاي جهان را به معنويت دعوت كند بلكه اين توقع و انتظار مي‌‏رود كه پيرامون مسائل مورد اختلاف جهاني به خصوص روابط ميان دو كشور سخن بگويد.

ابراهيم يزدي با حضور در غرفه "ايلنا" در دوازدهمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌‏ها در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: بنده اين امر را كه احمدي‌‏نژاد طي نامه‌‏اي به آمريكا بخواهد باب گفت‌‏وگو را باز كند، مثبت ارزيابي مي‌‏كنم. من نامه ايشان را خواندم و از متن نامه خوشحال شدم اما بر اين باور هستم كه اين نامه نه تنها كمكي به بهبود روابط ايران و آمريكا نخواهد كرد، حتي موجب جلب نظر افكار عمومي مردم جهان نسبت به اين موضوعات نيز نخواهد شد.
وي افزود: در يك مقطع امام خميني چنين نامه‌‏اي مي‌‏نوشت كه ايشان به عنوان رهبر انقلاب داراي ويژگي‌‏هايي بود كه انقلاب را رهبري كرده و در اذهان بسياري از مردم به عنوان يك قديس شناخته شده بود و مي‌‏توانست چنين سخن بگويد اما رييس‌‏جمهوري با اين سن و سال و اين سوابق در مقامي نيست كه بخواهد چنين چيزهايي بنويسد.
يزدي با اشاره به اينكه از متن نامه دكتر احمدي‌‏نژاد خوشحال شده است، گفت: ما مي‌‏توانيم ليستي از مسائل موجود در آمريكا مبني بر فساد، فقر و انحرافات سخن بگوييم اما من به عنوان يك ايراني از رييس‌‏جمهوري كشورم سوال مي‌‏كنم آقاي رييس‌‏جمهور! شما در نامه به آقاي بوش نوشتيد در آمريكا گردش اطلاعات درست صورت نمي‌‏گيرد، آيا در كشور ايران صورت مي‌‏گيرد؟ آيا در كشور ما روزنامه‌‏ها و خبرگزاري‌‏ها آزاد هستند؟ آيا در ايران افراد به جرم اظهار عقيده به زندان نمي‌‏روند؟
يزدي ادامه داد: آقاي احمدي‌‏نژاد شما از فقر در آمريكا سخن گفتيد، به طور قطع در آمريكا فقر وجود دارد اما هيچ‌‏گاه در آمريكا كارگراني را كه به خاطر ازدياد حقوق خود اعتصاب مي‌‏كنند، به زندان نمي‌‏اندازند اما در ايران ما كه شما با شعار عدالت‌‏محوري رييس‌‏جمهور آن هستيد، هنگامي كه كارگران براي اعتراض به 10 ماه حقوق عقب‌‏مانده خود تجمع مي‌‏كنند يا كارگران شركت واحد براي ازدياد حقوق اعتصاب مي‌‏نمايند، با زبان زور با آنها برخورد مي‌‏شود؛ اين در محور عدالت علوي نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دبيركل نهضت آزادي ايران گفت: مي‌‏خواهم به صراحت به آقاي رييس‌‏جمهور بگويم، آقاي رييس‌‏جمهور! شما حرف‌‏هاي خوبي زده‌‏ايد اما آيا شما مردم را به خوبي دعوت مي‌‏كنيد اما يادتان مي‌‏رود كه خودتان بايد اينها را عمل كنيد. دو صد گفته چون نيم‌‏كردار نيست. شما در ايران گروه‌‏هايي مثل نهضت آزادي را پس از 45 سال حق داشتن روزنامه يا دفتر ندارد، حتي جلسات منزل را مزاحم مي‌‏شوند، آن گاه چگونه مي‌‏خواهيد دنيا به سخنان شما توجه كند؟

Copyright: gooya.com 2016