جمعه 22 اردیبهشت 1385

البرادعی به سران غرب توصیه کرد با غنی‌سازی بسیار محدود اورانیوم در ایران موافقت کنند، راديو فردا

در حالیکه تهیه پیشنهادهائی حاوی تشویق و تنبیه برای وادار کردن حکومت ایران به دست برداشتن از غنی سازی اورانیوم میان سه کشور اروپائی طرف سابق مذاکره اتمی با ایران شروع شده است، محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دیدارهای خصوصی با مقامات غربی به آنها توصیه کرد موافقت کنند که حکومت ایران در مقیاسی بسیار محدود به غنی سازی اورانیوم ادامه دهد. وی گفت از اینکه شورای امنیت سازمان ملل طرح تحریم و مجازات ایران را به تعویق انداخته است تا مجموعه مشوق ها و تنبیه های سه قدرت اروپائی آماده شود، خشنود است ولی توصیه کرد در طرح جدید به تشویق بیشتر از تنبیه توجه شود. از سوی دیگر، حسین انتظامی سخنگوی شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت هر پیشنهاد تازه ای که حق غنی سازی اورانیوم را برای ایران به رسمیت نشناسد، مردود است.
حسین قویمی


حسین قویمی (رادیوفردا): محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت خشنود است از اینکه شورای امنیت سازمان ملل طرح تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را به تعویق انداخته است تا آلمان، بریتانیا و فرانسه، به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا، و با تائید آمریکا، بتوانند روی مجموعه‌ای از پیشنهادهای تشویقی به ایران کار کنند.
پیشنهادهای یادشده قرار است در ازای توقف کامل روند فرآوری و غنی‌سازی اورانیوم در ایران به جمهوری اسلامی عرضه شود. برادعی گفت خوشحال می‌شود که طرف‌های درگیری در بحران اتمی ایران از جنگ‌های لفظی دوری کنند، و با آرامش و بدون احساسات، در رفع بحران بکوشند. وی گفت امیدوار است در برخورد با برنامه اتمی حکومت ایران از تحبیب بیشتر از تهدید و از نوش بیشتر از نیش بهره گرفته شود.

آقای البرادعی در حالی از امیدواری خود به رفع بحران ایران یاد کرد که همزمان، حسین انتظامی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در تهران باردیگر اعلام کرد که پیشنهادهای تشویقی سه کشور عمده اروپائی، هرچه باشد نباید حق ایران در دستیابی به چرخه کامل سوخت اتمی و تحقیق در باره فرآوری و غنی‌سازی اورانیوم را نقض کند، وگرنه تهران آن پیشنهادها را رد خواهد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

این گفته‌های سخنگوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بر سر بخت موفقیت پیشنهادهای تشویقی اتحادیه اروپا به ایران سایه تردید انداخته است. چون پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، حتی چین و روسیه که تاکنون با مجازات و تحریم ایران مخالف بودند، شرط اصلی رفع بحران را توقف کامل روند غنی‌سازی و فرآوری اورانیوم در ایران دانستند.

دیپلمات‌های غربی گفتند دکتر برادعی در دیدارهای خود با سران غرب در پشت درهای بسته به طورخصوصی از آنها خواسته است که با برنامه فرآوری و غنی‌سازی اورانیوم درایران در میزانی بسیار محدود موافقت کنند.

Copyright: gooya.com 2016