شنبه 23 اردیبهشت 1385

عبدالله مومني: خاتمي در شكاف ميان حاكميت و مردم جانب حكومت را گرفت، ادوار نيوز

ادوار نيوز : در پي ديدار سيد محمد خاتمي با اعضاي طيف سنتي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي كه طي آن ديدار وي انتقادات شديدي را به بدنه جنبش دانشجويي وارد ساخت ، عبدالله مومني دبير سابق دفتر تحكيم وحدت و سخنگوي فعلي سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم ) در گفتگويي با خبرنگار ادوار نيوز نسبت به سخنان محمد خاتمي موضع گيري كرد .

عبدالله مومني گفت : مجموعه دفتر تحكيم در ابتدا بزرگترين مدافع و هوادار خاتمي و در حركت دوم خرداد به عنوان موثرترين نيرو مطرح بود .

مومني گفت : متاسفانه تجربه حضور اصلاح طلبان در قدرت نشان داد كه گرچه در ابتداي اصلاحات خاتمي با تكيه بر شعار اجراي كامل قانون اساسي توانست امبدهايي براي اصلاح را طرح كند ،‌ اما گذر زمان و تجربه حضور ايشان در قدرت نشان داد كه قانون اساسي موجود نه تنها ظرفيت دموكراتيزه شدن را ندارد بلكه چارچوب هاي حقوقي فعلي از ظرفيت بالايي براي تقويت اقتدارگرايي و نقض حقوق شهروندان و كنار زدن خواسته هاي دموكراتيك مردم برخوردار است ‏.

مومني افزود : قانون اساسي جمهوري اسلامي هم در منابع و هم در ساختار تقنيني و هم در اجرا داراي ضعف ها و كاستي هاي بنيادين است و به هيچ عنوان نمي توان بر اساس اصول بنيادي آن فعاليت و تلاش سياسي براي دموكراتيزه كردن ساختار قدرت را پايه ريزي كرد .

دبير تشكيلات سازمان ادوار تحيكم در ادامه گفت : در شرايطي كه نيروهاي آزادي خواه و تحول طلب به ويژه دانشجويان به دور از تاكيد بر روش هاي از پيش شكست خورده به دنبال چاره انديشي بودند ‏‌و از آن زماني كه دانشجويان و روشنفكران تحول طلب از حمايت خود نسبت به اصلاحات حكومتي كناره گرفتند و به نقد اصلاح طلبان و استراتژي آنها پرداختند ، اصلاحات به يك بازي فرمايشي و حكومتي تبديل شد و اصلاح طلبان آنچنان به عقب نشيني در برابر حريف تن دادند كه نتيجه آن چيزي جز تثبيت پايه هاي اقتدار گرايي در كشور نبود .

عبدالله مومني در بخش ديگري از گفتگوي خود با ادوار نيوز با اشاره به شعار عبور از خاتمي كه انتقادات زيادي را از سوي اصلاح طلبان درون قدرت نسبت به فعالان دانشجويي به همراه داشت گفت : طرح ايده عبور از خاتمي نتيجه پايبندي نيروهاي دانشجويي به اصول و آرمانهاي ملت ايران بود .

وي افزود : زماني كه آقاي خاتمي و حركتش در تضاد با اصول مطرح شده و شعار جنبش اصلاحات مبني بر عبور از شخصيت محوري و تاكيد بر جامعه مدني و حقوق شهروندي ، قرار گرفت و از زماني كه در شعارهايمان بيان كرديم كه براي هيچ فرد زميني تقدس قايل نيستيم ، طبيعي است كه تنها معيارمان براي حركت ، پايبندي به اصول اخلاقي ، وفاي به عهد و ميثاق بسته شده با مردم و دانشجويان باشد .

عضو شوراي مركزي سازمان ادوار تحكيم تصريح كرد : آقاي خاتمي قرار بود مدافع حقوق طيف محذوف جامعه و مطالبات خاموش مردم در داخل ساختار قدرت باشد نه اينكه به عنصر توجيه كننده عملكرد نادرست حاكمان تبديل شود در واقع حضور خاتمي در قدرت حاصل شكاف بين مردم و حاكميت بود كه در اين ميان خاتمي جانب حا كميت را گرفت و با عملكرد خويش زمينه دوري هرچه بيشتر مردم و دانشجويان را از خويش فراهم كرد .

وي گفت : زماني كه آقاي خاتمي به جاي عمل به خواسته هاي بدنه اجتماعي اصلاحات در خدمت ساختار و حاكميت موجود بوده است چه انتظاري است كه دانشجويان سرنوشت خود را به فردي كه وفاي به عهد نكرد و به ميثاق خود با مردم وفادار نبود گره بزنند .

سخنگوي سازمان ادوار تحكيم در ادامه اين گفتگو با اشاره به اينكه خاتمي محصول دوم خرداد بود گفت : خطاي استراتژيك اصلاح طلبان اين بود كه خاتمي را شاغول اطلاحات مي دانستند و اصلاحات را نسبت به او مي سنجيدند و در نتيجه عملكرد اين چنيني ، در داخل ساختار قدرت بود كه حاصل توسعه سياسي آٌقاي خاتمي روي كارآمدن دولت بنيادگراي فعلي است .

مومني در پاسخ به اين گفته خاتمي كه « امروز راديكاليسم در ايران سازمان‌يافته‌تر از ديروز است » گفت : وضعيتي كه آقاي خاتمي از آن ابراز نگراني مي كند نتيجه مستقيم حضور و عملكرد ايشان در قدرت و عدم تقويت نهادهاي مدني توسعه يافته در جامعه است .

دبير سابق دفتر تحكيم وحدت همچنين با اشاره به تجليل محمد خاتمي از طيف سنتي انجمن اسلامي دانشگاه تهران گفت : تجليل امروز آقاي خاتمي از طيف سنتي انجمن اسلامي دانشگاه تهران كه حتي در شرايط كنوني نيز هيچگونه موضع انتقادي نسبت به حكومت نداشته و حتي در محيط دانشگاه نيز انتخابات خود را به صورت كاملا بسته و گزينشي برگزار مي كند و به طور كلي ناخرسندي ايشان از مواضع جنبش اصيل دانشجويي در ايران از آن جهت است كه وي و اطلاح طلبان حكومتي نگاهشان به جريان دانشجويي به مثابه پياده نظامي است كه آن را تحت هر شرايطي موظف به حمايت بي چون و چرا از يكي از گروه هاي داخل حكومت مي دانند ‏‌، در حالي كه واقعيت آن است كه دعواي جريان دانشجويي دعواي قدرت براي يكي از دو جناح نبوده بلكه اصرار بر آرمانهاي ملت بوده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مومني همچنين با اشاره به سخنان آقاي خاتمي در ديدار اخير خود با طيف سنتي انجمن اسلامي دانشگاه تهران كه گفته بود : « نظر من هم همين بوده و هست كه بايد تشكل‌هاي ديگر در دانشگاه فعاليت قانوني داشته باشند» يادآور شد : آقاي خاتمي حتما به خاطر دارند كه نه تنها در زمان ايشان هيچ تلاشي براي به رسميت شناختن فضاي متكثر در دانشگاه صورت نگرفت بلكه دفتر تحكيم و انجمن هاي اسلامي به عنوان تنها نمايندگان واقعي مطالبات دانشجويان با انواع محدوديت ها و تنگ نظري ها مواجه شدند و كليد برخوردهاي قضايي ، امنيتي و انضباطي بي سابقه با دانشجويان در دوره اصلاحات زده شد .

عبدالله مومني در پايان اين گفتگو خاطرنشان كرد : به نظر مي رسد آقاي خاتمي و اصلاح طلبان همراه ايشان در سالهاي حضور در قدرت ، به دنبال فضا سازي براي حضور مجدد ايشان در عرصه سياسي و بازسازي جايگاه از دست رفته ايشان در جامعه دانشگاهي هستند ‏، اما به نظر مي رسد لازمه اين كار نه پناه بردن به طيف هاي سنتي جامعه و دانشگاه و نه افتادن در دام واژه ها و مفاهيمي كه بيشتر به بازي واژه ها مي ماند است . بلكه اگر جريان اصلاحات مي خواهد در سپهر سياسي ايران به عنوان يك نيروي تاثيرگذار باقي بماند ، نقد جدي عملكرد گذشته براي اين جريان يك ضرورت تاريخي است و در غير اينصورت فرافكني شكست و خطاهاي استراتژيك خودشان به دانشجويان و ساير اقشار و طيف هاي جامعه ره به جايي نخواهد برد و حتي بيش از گذشته و نسبت به وضعيت منفعل كنوني شان ، ناكارآمد تر شده و زمينه حذف كامل خود را از صحنه سياسي ايران فراهم مي كنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'عبدالله مومني: خاتمي در شكاف ميان حاكميت و مردم جانب حكومت را گرفت، ادوار نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016