شنبه 23 اردیبهشت 1385

محمدرضا خاتمي: "ائتلاف" استراتژي جبهه مشاركت در انتخابات پيش رو است، ايلنا

* هر روز اصلاح اشتباهات در پرونده هسته‌‏اي سخت‌‏تر مي‌‏شود و بايد هزينه بيشتري بپردازيم

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي هدف حزب متبوع خود را از رايزني با شخصيت‌‏ها و احزاب سياسي، اصلاح روند پيگيري پرونده هسته‌‏اي در داخل كشور بيان كرد و گفت: معتقديم بيشترين بهانه براي فشار به ايران از درون كشور به وجود مي‌‏آيد، بنابراين به رايزني‌‏هايمان در اين زمينه ادامه مي‌‏دهيم.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمدرضا خاتمي روز جمعه با حضور در غرفه "ايلنا" در نمايشگاه مطبوعات با بيان اينكه جبهه مشاركت تنها حزبي است كه در مورد پرونده هسته‌‏اي ايران فعال عمل كرده است، افزود: ما دو مسير را پيش رو داشتيم؛ اول اينكه با افكار عمومي صحبت كنيم و نگراني‌‏هايمان را به جامعه منتقل كنيم، كارهاي مختلفي نيز در اين زمينه انجام شد از جمله بيانيه هسته‌‏اي مشاركت كه در اسفندماه سال گذشته منتشر اما با بايكوت خبري مواجه شد.
وي تصريح كرد: بعد از آن به طور رسمي به ما اخطار كردند كه در صورتي كه موضع‌‏گيري علني درباره پرونده هسته‌‏اي داشته باشيم، با حزب برخورد خواهد شد، بنابراين تنها راهي كه براي ما باقي ماند اين بود كه به رايزني‌‏هايمان ادامه دهيم و نگراني‌‏ها و راه حل‌‏هايي را كه به نظرمان مي‌‏رسد، منتقل ‏كنيم.
خاتمي ديدار و رايزني جبهه مشاركت با ناطق نوري، هاشمي رفسنجاني، حسن روحاني, محمد خاتمي, مهدي كروبي, مهندس موسوي, احزاب اصلاح‌‏طلب و گروه‌‏هاي سياسي را در راستاي بيان نگراني‌‏هاي اين حزب در مورد پرونده هسته‌‏اي توصيف كرد و افزود: حتي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي هرچند كه مي‌‏دانيم نقش چنداني در اين مسير ندارند، تقاضاي ديدار كرديم, از دبير شوراي عالي امنيت ملي چه به صورت تلفني و چه به صورت رسمي درخواست كرديم كه وقت بگذارند تا بتوانيم نظراتمان را با ايشان در ميان بگذاريم اما آنها حتي حاضر به شنيدن حرف ما نشدند.
وي تصريح كرد: تحليل‌‏مان اين بود كه درون جناح راست حزبي كه تاثير بيشتري دارد، حزب موتلفه اسلامي است، بنابراين تصميم گرفتيم كه به عنوان يك حزب نگراني‌‏هايمان را با آنها در ميان بگذاريم.
دبيركل جبهه مشاركت بحث‌‏هاي مطرح‌‏شده در جلسه مشترك اعضاي اين حزب با حزب موتلفه اسلامي را منحصر به پرونده هسته‌‏اي ايران عنوان كرد و گفت: در اين جلسه ما ديدگاه‌‏هايمان را به طور مفصل توضيح داديم اما اعضاي حزب موتلفه ترجيح دادند بيشتر سكوت كنند و كمتر وارد اصل ماجرا شدند.
وي افزود: پيشنهاد اين بود كه در رابطه با ابعاد فني, سياسي و تبعات اقتصادي پرونده هسته‌‏اي بنشينيم و با هم صحبت كنيم، بنابراين بنا شد كميته‌‏هاي مشتركي در اين زمينه‌‏ها تشكيل گردد.
خاتمي تصريح كرد: پس از آن ما مرتب تماس گرفتيم و گفتيم كه تيم‌‏هايمان براي اين كميته‌‏ها آماده هستند اما از طرف حزب موتلفه اسلامي جوابي نشنيديم.
وي با بيان اينكه گاهي دوستان حزب موتلفه اسلامي در رسانه‌‏ها مطالبي را مي‌‏گويند كه با واقعيت منطبق نيست، مانند بحث انتشار بيانيه مشترك، افزود: در جلسه مشترك يكي از دوستان حزب موتلفه اسلامي پيشنهاد كرد كه به رييس‌‏جمهور چين نامه مشترك بنويسم اما ما نپذيرفتيم، چون هدف از اين نشست را تغيير روند پيگيري پرونده هسته‌‏اي در داخل كشور مي‌‏دانستيم و معتقديم هر روز كه مي‌‏گذرد، اصلاح اشتباهات گذشته سخت‌‏تر مي‌‏شود و هزينه بيشتري را بايد بپردازيم.
دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي اظهار داشت: در اين جلسه هر دو حزب ديدگاه مشترك داشتند كه اگر مساله انرژي هسته‌‏اي با مصالح و منافع ملي تداخل كند، به طور حتم بايد اصلاحي در روند پيگيري پرونده هسته‌‏اي صورت گيرد.
خاتمي با اشاره به نامه احمدي‌‏نژاد به بوش، اين نامه را در روندپرونده هسته‌‏اي ايران موثر ندانست و گفت: تصور خود احمدي‌‏نژاد هم اين نبود كه اين نامه در مساله هسته‌‏اي ايران تاثير خواهد داشت. رييس‌‏جمهوري عادت دارد كه به داخل كشور يا به جامعه جهاني شوك وارد كند، بنابراين صلاح ديده است كه نامه‌‏اي به بوش بنويسد.
وي در پاسخ به اينكه آيا اين نامه به شكستن تابوي 27 ساله گشايش در روابط ايران و آمريكا كمك مي‌‏كند، گفت: مجموعه اقداماتي كه درون حكومت صورت مي‌‏گيرد، نشان مي‌‏دهد كه اصل خود آقايان هستند، بنابراين اگر تصميم بگيرند رابطه با آمريكا اشكالي نخواهد داشت، البته اگر آنها اين رابطه را برقرار كنند و اگر ديگران بخواهند رابطه با آمريكا برقرار كند, از نظر آنها اين رابطه اشكال دارد.
خاتمي در عين حال بيان كرد كه اين تصور در بين مردم و حكومت در حال شكل‌‏گيري است كه آنچه مهم است مصلحت جامعه است.
وي افزود: اگر اين اصل در نظر گرفته شود كه وظيفه اصلي حكومت تامين مصالح و منافع جامعه است و نه چيز ديگر، گام مثبتي برداشته شده است، فارغ از اينكه اين اقدامات با چه نيتي انجام مي‌‏شود.
دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي در ادامه سخنانش در پاسخ به اظهارات مهدي كروبي مبني بر اينكه حزب اعتماد ملي با كساني كه انتخابات مجلس هفتم و رياست‌‏جمهوري را تحريم كردند، ائتلاف نمي‌‏كند، گفت: تكليف انتخابات مجلس هفتم روشن است، ما بر اساس نظرات دو بزرگوار يعني رييس‌‏جمهور و رييس مجلس وقت كه گفتند نتيجه انتخابات روشن شده است، در آن شركت نكرديم، چون وقتي گفته مي‌‏شد 180 نفر كه قرار است به مجلس بيايند از قبل مشخص شده‌‏اند، دليلي براي شركت در انتخابات نمي‌‏ماند.
وي تصريح كرد: در انتخابات رياست‌‏جمهوري پيشنهاد ما اين بود كه مبنايي مانند نظرسنجي براي ائتلاف اصلاح‌‏طلبان گذاشته شود، معتقد بوديم نبايد گفته شود كه همه بيايند حول من ائتلاف كنند و به همين دليل هم كانديداي حزبي در انتخابات معرفي نكرديم.
به گفته خاتمي، گذشتن جبهه مشاركت از كانديداي حزبي خود در انتخابات رياست‌‏جمهوري نشان مي‌‏داد كه اين حزب حاضر است با احزاب ديگر درون جبهه اصلاحات ائتلاف كند به شرط اينكه مبناي اين ائتلاف مشخص باشد.
وي ائتلاف اصلاح‌‏طلبان را در دو انتخابات پيش رو ضروري خواند و اظهار داشت: انتخابات رياست‌‏جمهوري اصلاح‌‏طلبان را به اين نتيجه رساند كه حتي اگر بتوانند از موانعي مانند نظارت و اجراي انتخابات عبور كنند و انتخابات سالم برگزار شود، با ليست‌‏هاي متعدد احتمال پيروزي آنها در انتخابات بسيار كم خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خاتمي تصريح كرد: استراتژي جبهه مشاركت ائتلاف در انتخابات پيش رو است و ما هيچ پيش‌‏شرطي براي ائتلاف نداريم، با همه گروه‌‏ها گفت‌‏وگو مي‌‏كنيم و معتقديم كه اكنون 99 درصد احزاب اصلاح‌‏طلب به ضرورت ائتلاف ملتزم و پايبند هستند.
دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي با بيان اينكه انتخابات مجلس خبرگان رهبري به دليل نوع برگزاري آن و عملكرد اين مجلس نتوانسته است جايگاه مناسبي در بين مردم داشته باشد، افزود: اگر آقايان بخواهند به گونه‌‏اي عمل كنند كه حتي افراد سرشناس در اين انتخابات ردصلاحيت شوند، اساس جمهوريت ريشه‌‏كن مي‌‏شود و اگر يك عده‌‏اي با سليقه خاصي دور هم جمع شوند و تشخيص دهند كه چه كساني وارد مجلس خبرگان شود و چه كساني نشوند، اين ديگر انتخابات نيست.
وي تصريح كرد: انتخابات مجلس خبرگان رهبري يك انتخابات صنفي است و مشاركت به عنوان يك حزب علاقه‌‏اي ندارد كه در آن به طور مستقيم وارد شود، بنابراين ترجيح مي‌‏دهيم در اين انتخابات كه از ليست مجمع روحانيون مبارز و مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم حمايت كنيم.
خاتمي در مورد احتمال كناره‌‏گيري خود از دبيركلي جبهه مشاركت ايران اسلامي، گفت: بنده سال گذشته از دبيركلي مشاركت استعفا دادم اما پذيرفته نشد. امسال دوره دبيركلي من تمام مي‌‏شود و انتخابات جديد برگزار مي‌‏شود، بنابراين بايد ببينيم كه چه كساني عضو شوراي مركزي مشاركت مي‌‏شوند تا از بين خود دبيركل را انتخاب كنند.
وي همچنين بيان كرد كه عدم صدور مجوز روزنامه ايرانيان از سوي هيات نظارت بر مطبوعات به جبهه مشاركت اعلام نشده و اين حزب از طريق رسانه‌‏ها در جريان اين خبر قرار گرفته است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمدرضا خاتمي: "ائتلاف" استراتژي جبهه مشاركت در انتخابات پيش رو است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016