شنبه 23 اردیبهشت 1385

احسان نراقي: آثار نامه احمدي‌نژاد جهاني است، فارس

خبرگزاري فارس: احسان نراقي گفت: آثار نامه رئيس‌جمهور به بوش جهاني است و منحصر به آمريكا و بوش نمي‌شود.


احسان نراقي از مديران سابق يونسكو با حضور مجدد در غرفه فارس در نمايشگاه مطبوعات با اشاره به نامه احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور به بوش گفت: پس از مطالعه كامل نامه آقاي احمدي‌نژاد دو نكته برايم مهم بود. يكي اينكه عكس‌العمل بوش چه خواهد بود كه من معتقدم پاسخ رئيس‌جمهور آمريكا «فرع» بر اصل نامه و تعبيري است كه در جهان از نامه مي‌شود.
وي گفت: نامه احمدي‌نژاد شروع يك پروسه است و من خوشحالم كه رئيس جمهور مطالب را به شيوه موثري بيان داشته است.
نراقي تصريح كرد: با اين نامه نشان داديم ما به طرف تعامل و مذاكره پيش خواهيم رفت و نه مجادله.
وي نراقي با اشاره به موضوع پرونده هسته‌اي ايران گفت: سياست روسيه و چين و مخالفت‌هاي فعلي آنها نشان داد كه آمريكا تنها حاكم جهان نيست و اينقدر نگوييم آمريكا، آمريكا.
وي با اشاره به نكته دوم نامه افزود: اين نامه سلسله شكايات و شكوائيه‌اي است از بي‌عدالتي‌ها در جهان كه تا حد زيادي آمريكا از اين بي‌عدالتي‌ها و تجاوزات دفاع كرده است مانند حمايت آمريكا از اسرائيل.اما بايد توجه كنيم اين نامه مسئوليت همه مسئولين كشور را سنگين‌تر كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نراقي با اشاره به برخي برخوردهاي قضايي گفت: از اين پس دستگاه قضايي ما بيشتر از گذشته زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد. نبايد با اتفاقات و دستگيري‌هاي نسنجيده اجازه داد و در جهان پيراهن عثماني عليه ايران در دست بگيرند.
وي در پايان گفت: رئيس جمهور در داخل نيز بايد با تخلفات و اقدامات غيرقانوني دستگاه‌ها بشدت برخورد كند و دستگاه قضايي نيز پاسخگوي اقدامات خود باشد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احسان نراقي: آثار نامه احمدي‌نژاد جهاني است، فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016