دوشنبه 25 اردیبهشت 1385

انتقادهای روز افزون از سیاست اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و نگرانی از پیآمدهای آن در محافل کارشناسی و سیاسی، راديو فردا

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که منتشر کرد بر پیآمد های منفی استفاده بیش از حد از در آمد های نفتی در بودجه 1385 تاکید کرد. 36 میلیارد و چهار صد میلیون دلار از اعتبارات بودجه سال جاری از محل نفت تامین می شود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود نوشت سياستهاي اقتصادي در ميان مدت و بلندمدت عدم تعادل گستردهاي را در نظام مالي و اقتصادي كشور به وجود می آورد. هفته گذشته نیز نمایندگان ادوار مجلس از پیآمد های منفی سیاست های اقتصادی دولت، به ویژه در زمینه استفاده بی بند و بار از در آمد های ارزی، ابراز نگرانی کردند. رییس کمیسیون انرژی مجلس چالش هایی را که به گفته او از گذشته برای دولت بر جای مانده چنین خلاصه کرد: چهار میلیون بیکار، سه میلیون معتاد، ده میلیون زیر خط فقر، پانزده در صد تورم، پنج میلیارد دلار واردات بنزین، چهل میلیارد دلار واردات و خروج سرمایه ها از کشور.
فريدون خاوند (پاريس)

فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): در گزارشی که دیروز انتشار یافت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر پیآمد های منفی استفاده بیش از حد از در آمد های نفتی در بودجه 1385 تاکید کرد.
یاد آوری میکنیم که 36 میلیارد و چهار صد میلیون دلار از اعتبارات بودجه سال جاری از محل نفت تامین میشود، البته بدون در نظر گرفتن اعتبارات پیش بینی شده برای واردات بنزین. واریز شدن معادل ریالی این مقدار ارز به خزانه دولت طبعا اقتصاد ایران را با رشد نجومی نقدینگی، که اوجگیری تورم یکی از پیآمد های پرهیز ناپذیر آن است، روبرو خواهد کرد. دیگر پیآمد های استفاده بیش از حد از در آمد های نفتی، بر پایه گزارش دیروز مركز پژوهشهای مجلس، عبارتند ازگسترش بخش دولتي، كاهش توان تولید و رقابت و سرمايه گذاري بخش خصوصي، افزايش فشار براي كاهش نسبي نرخ ارز، كاهش صادرات غيرنفتي و افزايش واردات.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود می افزاید سياستهاي اقتصادي در نهايت منطق خود را تحميل ميكنند و استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي در راستاي اجراي ماموريتها، با وجود آثار رفاهي كوتاهم دت، در ميان مدت و بلندمدت عدم تعادل گستردهاي را در نظام مالي و اقتصادي كشور به وجود میآورد. پنجشنبه هفته گذشته نیز نمایندگان ادوار مجلس از پیآمد های منفی سیاست های اقتصادی دولت، به ویژه در زمینه استفاده بی بند و بار از در آمد های ارزی، ابراز نگرانی کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در این میان بعضی چهره های شاخص جناح اکثریت مجلس ضمن تاکید بر نابسامانی های اقتصادی کنونی ایران، آنها را میراث بر جای مانده از دوران زمامداری محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی میدانند. کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دیروز چالش هایی را که به گفته او از گذشته برای دولت محمود احمدی نژاد بر جای مانده چنین خلاصه کرد: چهار میلیون بیکار، سه میلیون معتاد، ده میلیون زیر خط فقر، پانزده در صد تورم، پنج میلیارد دلار واردات بنزین، چهل میلیارد دلار واردات و خروج سرمایه ها از کشور.

Copyright: gooya.com 2016