سه شنبه 26 اردیبهشت 1385

از بلوچستان تا بم، ستاره سرخ

با نگاهی اجمالی به سایت های جمهوری اسلامی در ایران براحتی میتوان به ضد و نقیض های آنان در رابطه با حادثه بم پی برد . در یکی از سایت ها عاملین آن را منتصب به گروه جندالله در بلوچستان میدانند( که ما نفهمیدیم چگونه آنها یک شبه سر از بم درآوردند- آنهم تعداد 20 نفرشان - شاید با زلزله بم و پس لرزه هایش ارتباط دارد و یا شاید آنان از ترس سپاه عظیم حزب الله خود را دور از چشم این همه رژه و سان در مقابل احمدی نژاد و با میان بر زدن از وسط غار یا چاهی خود را به بم رسانده اند ). این سایت سپس اضافه میکند که جند الله طی تماسی با این سایت مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته که این را زیر سبیلی درمیکنیم و آنرا به حساب دروغ تقیه میگذاریم و گول میخوریم. از طرف دیگردر همان صفحه- این افراد را وابسته به گروه فدائیان اسلام میدانند که مثلا با تقلید از نواب صفوی دست به این عملیات زده اند. این سایت در ادامه ناگهان آنها را قاچاقجیان مواد مخدر می نامد و از قول وزیر محترم قاتل کشور( آیت الله پور محمدی) که لابد بویی نه از انسانیت برده و و نه بویی ز این گونه مواد ها به مشامش خورده میگوید: این قاچاچیان از پیشربت های ضد قاچاقی دولت انبقام گرفته اند- سپس معاون عمیاتی نیری انتطامی می گوید که آنها 20 نفر بوندند و 4 نفرشان را به هلاکت رساندیم که در جریان دستگیری آنان یک تن مواد مخدر به دست آمده !! ( لابد از لابلای جیبشان این یک تن مواد به دست آمده و لابد هم این یک تن انرژی هسته ای که کیفیت مرغوبی هم دارد بزودی با نرخ ارزانتر در دستزس بسیاری از جوانان کشور اسلامی قرار خواهد گرفت و چه بسا در چهار شنبه سوری بعد- جوانان ما به علت افراط در استعمال و یا تزریق آن- نای گفنن" انرژی هسته ای 200 تومن بسته ای" را به یمن این گروه های اسلامی نخواهند داشت. در این حیص و بیص قریب 20 هزار نیروی بسیجی و سپاهی( با سپاه دانش و یا بهداشت اشتباه نشود) عازم بلوچستان می شود و جمهوری اسلامی پس از گذشت 27 سال یکهو یادش می اید که مواد مخدر از مرزهای شرقی وارد می شود بنا بر این سرا سر این مرز را نه برای سرکوب مردم بلکه با توجه به تعداد این سپاهیان- برای سرکوب احتمالا چیزی در حدود 20 میلییون قاچاقچی بلوچ می بندند !! ناگفته نماند که یکی دیگر از مقامات در جایی دیگر میگوید اختلافات مذهبی باعث این قضایاست( دیگر نمی دانیم سخن از بم است یا بلوچستان– موادمخدراست یا آدمکش .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

و اما در سایت ایران تصویرچند هلیکوپتر را می بینیم که سرگرم بمباران مواضع عاملان این حادثه که همانها فداییان اسلام و یا جند الله- در اطراف جاده بم هستند و چنان گرد و خاکی به اطراف می پراکنند که هر کس از صد متریش هم رد شود ممکن است در اثرگرد و غبارش گردی شود. صد البته اگر این گرد و غبار ها به هوا نرود امنیت مملکت چگونه تضمین میگردد و وجود هزاران ملای پیژامه به سر عاطل وباطل به چه دردی می خورد. البته اگر این خلبانان حزب الهی کمی وقت داشتند بد نبود که از هلیکوپتر های خود پایین می آمدند و دوازده نفر از این به اصطلاح اشرار را از ماشین خود با خیال راحت پیاده میکردند و دست و پای تک تکشان را با خونسردی تمام می بستند و به مکانی کمی دورتر( نه زیاد دور که کسی نبیند ) می بردند و سر حوصله دهان بعضی از آنان راهم می بستند- و انگار نه انگار که آن دور و بر- نیروی دیگر جند اللهی ممکن است تردد کند و با آنان درگیر شود- بعد بدون اینکه جیب هیچ کدامشان را خالی کنند آنها را به رگبار می بستند- لابد پول چیز خوبی نیست - و تازه کجایش را دیدید ماشین آنان هم را یکی یکی از روی حوصله در کنار جاده می سوزاندند و درهای سالن را هم از پشت محکم چفت و بست میزدن که کسی این وسط قسر در نرود ( می بخشید حواسم برای لحظه ای به سینما رکس آبادان پرت شد). البته اگر کودکی در این میان التماس کرد که مرا نکشید حب اسلامی ایجاب می کند که اول به طرف او شلیک کنند و هیچکدام از تیر ها به او اصابت نکند ولی نه- بد نیست این کودک را ساکن به ابتدا بدون همه شلیک گلوله ای ببخشن تا عطوفت اسلامی- چه از نوع حزب اللهی چه جنداللهی و چه فدایی اسلامی در جا شامل حالش شود تا او بتواند خود را صحیح و سالم به پاسگاه برساند و به عنوان تنها شاهد این جنایت - مجلس عزا و تعزیه کامل گردد.

( گناه تناقض ها به گردن سران رژیم و نشریات وابسته به آن است)

ستاره سرخ

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'از بلوچستان تا بم، ستاره سرخ' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016