پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385

فرار متهم بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي با حمايت يكي از نهادهاي امنيتي، بازتاب

گفته مي‌شود، «س.ص» به كشور كانادا گريخته است و تلاش اين نهاد امنيتي براي خروج وي از كشور، با هدف جلوگيري از دستگيري وي توسط ديگر نهادهاي نظارتي و افشاي ارتباطات «س.ص» با مسئولان صورت گرفته است.


خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، متهم رديف اول بزرگ‌ترين پرونده مفاسد اقتصادي، با حمايت يكي از نهادهاي امنيتي، از كشور گريخته است.

بنا بر اين گزارش «س.ص» كه يكي از تخلفات وي، پرونده زمين‌خواري سه هزار ميليارد توماني در كرج است، با حمايت يكي از نهادهاي امنيتي از كشور گريخته است.

با فشار اين نهاد امنيتي، دادگاه براي «س.ص» وثيقه بيست ميليارد توماني صادر كرده و وي نيز با وثيقه گذاردن اسنادي كه ارزش آن به مراتب كمتر از وثيقه صادر شده بوده، بازداشت نشده و پس از آن از كشور خارج شده است.
«س.ص» كه گفته مي‌شود، از سوي اين نهاد امنيتي حمايت‌هاي فراواني از او شده بود، مدعي ارتباط با برخي مسئولان و پرداخت‌هاي كلان به آنان است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفته مي‌شود، «س.ص» به كشور كانادا گريخته است و تلاش اين نهاد امنيتي براي خروج وي از كشور، با هدف جلوگيري از دستگيري وي توسط ديگر نهادهاي نظارتي و افشاي ارتباطات «س.ص» با مسئولان صورت گرفته است.

Copyright: gooya.com 2016