شنبه 30 اردیبهشت 1385

اعتراض دانشجويان آذري‌‏زبان به كاريكاتور روزنامه ايران دانشگاه زنجان را به تعطيلي كشاند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان گفت: دانشگاه زنجان امروز به علت تحصن دانشجويان در اعتراض به كاريكاتور توهين‌‏آميز روزنامه ايران تعطيل شده است و مسوولين و اساتيد دانشگاه هم حمايت خود را از اين اقدام اعلام كرده‌‏اند.
داود خداكرمي، دبير جمعيت اسلامي دانشجويان دانشگاه زنجان در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: در واكنش به اقدام توهين‌‏آميز روزنامه ايران در 22 ارديبهشت ماه همگام با دانشگاه‌‏هاي تبريز، همدان، اروميه، اردبيل، تهران و دانشگاه آزاد مراغه و بناب روز چهارشنبه تجمعي را برگزار كرديم كه دانشجويان با امضاي طوماري خواستار توقيف روزنامه ايران شدند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: براي تجمع در داخل شهر از استانداري زنجان تقاضاي صدور مجوز كرده‌‏ايم كه اگر استانداري اين مجوز را صادر نكند، روز دوشنبه جاده ترانزيتي تبريز- زنجان را مسدود خواهيم كرد و تا زماني كه استانداري مجوز تحصن در داخل شهر را صادر نكند، تحصن در دانشگاه ادامه خواهد يافت.

Copyright: gooya.com 2016