یکشنبه 31 اردیبهشت 1385

اعاده حیثیت از سردار فرهاد نظری فرمانده سابق انتظامی تهران در زمان حمله به کوی دانشگاه، آفتاب

آفتاب ـ احسان تقدسی: کمیسیون اصل نود مجلس هفتم ،بر بازگشت به کار و اعاده حیثیت از سردار فرهاد نظری فرمانده سابق انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد. هفت سال از وقایع کوی دانشگاه می گذرد. حمله به کوی دانشگاه سر آغاز چند روز نا آرامی و تظاهرات در تهران شد و خساراتی بر پیکره دانشجویان و نظام وارد آمد. پس از فروکش کردن نا آرامی ها، کمیته تحقیقات پیرامون این حادثه در نهایت پس از مدت ها تحقیق به عزل فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ رای داد.


رایی که البته هیچگاه از سوی فرهاد نظری مورد پذیرش واقع نشد و وی تاکید می کرد که قربانی خاموش شدن صدای اعتراضات شده است.

فرهاد نظری پیش از این کتابی مستند با عنوان " برای تاریخ، درباره حوادث 18 تیر 1378 در کوی دانشگاه" منتشر کرد که تاکنون 150 هزار جلد آن به فروش رفته و تعداد دفعات تجدیدچاپ آن در آستانه سالگرد حوادث کوی دانشگاه به عدد خیره کننده 46 رسیده است.

نظری پس از عزل از فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ در اعتراض به عزل خود به کمیسیون اصل 90 مجلس ششم شکایت کرد؛ شکایتی که بنا به دلایلی به نتیجه نرسید و به مجلس هفتم موکول شد.

حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم از یادآوری ماجرای کوی دانشگاه آزرده خاطر می شود اما در مورد نحوه شکایت سردار نظری سخنان جالبی را بیان می کند.

« هیاتی که ایشان را عزل کردند از خود ناجا بودند، ایشان به آن نتایج رسیدگی خاصی که در مورد کار ایشان صورت گرفته بود و در نتیجه ایشان از کار اخراج شده بودند معترض بودند.»

اما سردار نظری در کمیسیون اصل 90 حرف ها و ناگفته های خود را بیان کرده و اسناد بی گناهی خویش را بیان کرده است. انصاری راد در این باره می گوید:« در کمیسیون اصل 90 به طور مفصل و خیلی طولانی در کمیته سیاسی و سپس در کمیسیون رسمی اصل 90 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت، یک جلسه با حضور آقایان ربیعی و ابطحی و اعضای کمیسیون اصل 90، مطالب ایشان به تفصیل شنیده شد» .

انصاری راد در این باره می گوید:« برای جلسه دوم از ایشان دعوت شد .ایشان در یک مرحله گرفتاری داشتند که از حضور در کمیسیون عذر خواهی کردند و در جلسه سومی هم که دعوت شدند،حضورشان را به حضور صدا و سیما در جلسه کمیسیون اصل 90 مشروط کردند که البته این کار برای هیچ پرونده ای تا آن زمان معمول نبوده است.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حضور نیافتن سردار نظری در جلسات کمیسیون اصل 90 مجلس ششم این فرصت را به مجلس ششم نداد تا فریاد تظلم خواهی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ را پاسخ گوید.

انصاری راد با ناراحتی از به سرانجام نرسیدن پرونده سردار نظری یاد می کند:« تصمیمی از طرف کمیسیون در مورد پرونده ایشان با عدم حضور ایشان در کمیسیون اعلام نشد.»

سه سال پس از روی کار آمدن مجلس هفتم سردار نظری به خواسته خود که همانا برائت از اتهام صدور حمله به کوی دانشگاه بود رسید.

هفت سال پس از عزل فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ وی همچنان خود را خدمتگزار نظام می داند و در مورد شغل فعلی اش می گوید: «خانه نشین هستم.»

Copyright: gooya.com 2016