پنجشنبه 4 خرداد 1385

سخنگوي وزارت خارجه انگليس: مذاكرات لندن با ارزش و سازنده بود، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي وزارت خارجه انگليس گفت: قدرت‌‏هاي جهان مذاكرات با ارزش و سازنده‌‏اي در اتخاذ رويكرد مشترك در قبال برنامه هسته‌‏اي ايران داشتند كه در نشست وزراي خارجه اين كشورها نهايي مي‌‏شود.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران، "ايلنا"، سخنگوي وزارت خارجه انگليس پس از نشست مقامات كشورهاي 1+5 براي بررسي طرح پيشنهادي سه كشور اروپايي _انگليس، فرانسه و آلمان_ براي ارائه مشوق‌‏هاي سياسي و تجاري به ايران با هدف به تعويق انداختن برنامه هسته‌‏اي تهران، گفت: پيشرفت در اين نشست تشويق‌‏كننده بود زيرا منعكس‌‏كننده نگراني‌‏هاي بين‌‏المللي مشترك درباره برنامه هسته‌‏اي ايران بود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، سخنگوي وزارت خارجه انگليس از بيان جزئيات مباحث نشست لندن خودداري كرد اما گفت: بر روي دو عنصر اين رويكرد يعني ارائه هويج و چماق متمركز شديم.
وي افزود: مقامات سياسي كشورهاي 1+5 مشروح اين طرح را به پايتخت كشورهاي خود گزارش مي‌‏دهند تا وزراي خارجه آنها در آينده نزديك براي اتخاذ تصميم در اين باره ديدار كنند.
سخنگوي وزارت خارجه انگليس گفت: مذاكرات ديپلماتيك حساس و پيچيده است و مناسب نيست جزئيات اين مذاكرات بيان شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نشست مقامات پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان‌ ‏ملل ‌‏متحد و آلمان براي بحث درباره برنامه هسته‌‏اي ايران، قرار بود جمعه گذشته برگزار شود اما براي اينكه فرصت بيشتري براي بررسي پيشنهاد سه كشور اتحاديه اروپا فراهم شود، اين نشست به سوم خرداد(24 مي) موكول شده بود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوي وزارت خارجه انگليس: مذاكرات لندن با ارزش و سازنده بود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016