شنبه 6 خرداد 1385

محمدجواد ظریف: جمهوری اسلامی آماده است سقفی را برای میزان غنی سازی اورانیوم بپذیرد، راديو فردا

محمد جواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد تهران آماده است سقفی را در زمینه غنی سازی اورانیوم بپذیرد و تضمین کند سوختی که تولید می کند برای تولید سلاح های هسته ای به کار نخواهد رفت. وی افزود تهران آماده است برای اینکه تضمین اینکه سوخت تولید شده دوباره غنی و برای مقاصد نظامی استفاده نشود، اقدامات دیگری انجام دهد. جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده است بعنوان امضا کننده قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای حق قانونی خود می داند که غنی سازی اورانیوم را پیگیری کند.
بکتاش خمسه پور


تهران آماده است سقفی را در زمینه غنی سازی اورانیوم بپذیرد و تضمین کند سوختی که تولید می کند برای تولید سلاح های هسته ای به کار نخواهد رفت. این مطلب را محمد جواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز گذشته بازگو کرد.
بکتاش خمسه پور (رادیو فردا): محمد جواد ظریف که با خبرنگاران در محل اقامت خود صحبت می کرد اظهار داشت تهران حاضر است سقفی را برای میزان غنی سازی اورانیوم بپذیرد. وی گفت این سقف به گمان وی باید زیر ده درصد باشد. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد افزود تهران آماده است برای اینکه تضمین اینکه سوخت تولید شده دوباره غنی و برای مقاصد نظامی استفاده نشود، اقدامات دیگری انجام دهد.

پیشتر تهران اعلام کرده بود که توانسته است اورانیوم را تا 4.8 درصد غنی سازد و گفت در نظر ندارد فراتر از این حد که برای تولید سوخت هسته ای جهت تولید برق کافیست غنی سازی کند.

اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آلمان هم اینک سرگرم کار روی یک مجموعه پیشنهادهایی هستند تا تهران را قانع کنند غنی سازی اورانیوم را بحال تعلیق درآورد. این راهبرد پنج عضو دائم شورای امنیت به اتفاق آلمان مشوق هایی در زمینه فنآوری، اقتصادی و دیگر زمینه ها را برای ایران دربر می گیرد و همزمان تهدید تحریم تسلیحاتی و دیگر تحریم ها را برای جمهوری اسلامی در صورت ادامه مخالفتش با درخواست های سازمان ملل متحد برای توقف غنی سازی اورانیوم در بر دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

محمد جواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد تصریح کرد که هرگونه مجموعه مشوق ها باید با مسایل اساسی جهت رفع مشکل برخورد کنند. وی افزود تهران نمی خواهد که بجای پرتقال سیب دریافت کند. وی افزود راه حل مساله باید نگرانی های تهران را مورد توجه و بررسی قرار دهد. تهران اتهامها در خصوص تلاش پنهانی برای دستیابی به سلاح هسته ای را تکذیب و تاکید می کند بعنوان امضا کننده قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای حق قانونی خود می داند که غنی سازی اورانیوم را پیگیری کند.

Copyright: gooya.com 2016