شنبه 6 خرداد 1385

احمد شيرزاد: رجزخواني نمي‌كنم؛ فواره‌ي آبادگران در شوراها رو به افول است، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

عضو جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي گفت: شايد دورخيزي كه براي محدودكردن انتخابات شورا‌ها برداشته شده، ناشي از اين باشد كه برخي احتمال موفقيت چنداني براي خود قائل نيستند.

وي گفت: به نظر مي‌رسد فواره‌ي آبادگران رو به افول است.

احمد شيرزاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، اظهار داشت: جناح اقتدارگرا به هر شكلي كه عمل كند، اخلاقش تمركز و انحصار در قدرت است و اين امر جزو خصلت‌هاي سياسي ماندگارش محسوب مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه قانون شورا‌ها 20 سال در كشور مغفول مانده بود، افزود: از مصداق‌هاي تحقق وعده خاتمي درباره‌ي توسعه‌ي سياسي و مشاركت مردمي راه‌اندازي شورا‌هاست، هر چند كه اين تجربه مانند هر تجربه سياسي – اجتماعي ديگر ممكن است موفقيت‌ها و ناكامي‌هايي در بر داشته باشد، اما تجربه‌ي شورا‌ها در بسياري از شهر و روستا‌هاي كوچك و بزرگ مثبت بود، گرچه در تهران تجربه‌ي خوبي از شورا‌ي شهر نداشتيم و همين امر باعث شد تا حدودي چهره‌ي شورا‌ها تخريب شود.

اين نماينده‌ي مجلس ششم افزود: طبيعتا اين انتظار از اخلاق كلي برخي اقتدارگراياني كه حاكم شدند، مي‌رود كه نردباني را كه از آن بالا مي‌روند، به سوي ديگر برتاب كنند تا ديگري نتواند از آن استفاده كند، در حالي‌كه دموكراسي اين است كه افراد بتوانند از هر طريقي كه قدرت را به دست‌ آرودند، از همان طريق آن را واگذار كنند و در واقع، صعود از نردبان قدرت، آزادانه براي همگان امكان‌پذير باشد.

شيرزاد با بيان اين‌كه شايد فواره‌ي قدرت آبادگران رو به افول باشد، تاكيد كرد: البته منظور من اين نيست كه لزوما اصلاح‌طلبان شورا‌ها را به دست خواهند گرفت، اما بسيار بعد به نظر مي‌رسد كه مجموعه‌ي آبادگران بتوانند دوباره به شورا‌ها راه بيابند، مگر آن‌كه به قدري شوراها از محتوا خالي شده باشند و انتخابات به نحوي برگزار شود كه انتصابات شود.

اين عضو جبهه‌ي مشاركت هم‌چنين گفت: در صدد رجزخواني سياسي نيستم، اما به گمان من مجموعه‌ي آبادگران يعني جناحي كه با شيوه‌هاي خاص خود در انتخابات گذشته وارد شد، هم از داخل جناح راست رقباي قوي دارد و هم طيف‌هاي ميانه مانند طرفداران آقاي قاليباف و مجموعه‌ي اصلاح‌طلبان احتمالا با آن‌ها رقابت متفاوتي خواهند داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي درباره لايحه‌ي اصلاح قانون شوراها و نظارت بر انتخابات اين نهاد گفت: تجربه سياسي ثابت كرده اگر اختياري به شوراي نگهبان از سوي قانون عادي مجلس واگذار شد، اين اختيار لايتغير است و به شكلي ابدي قابل بازپس گيري نيست. به خاطر داريم كه در مورد نظارت استصوابي آقاي جنتي مي‌گفتند اين اختيار را مجلس به ما داده و وظيفه‌ي قانوني است كه مجلس به عهده‌ي ما گذاشته و اگر آن را از ما بگيرد، مسووليتي را از عهده ما برداشته‌اند، اما زماني كه مجلسي ششم خواست اين وظيفه‌ را با يك قانون عادي بردارد، شوراي نگهبان اين بار نه از موضع ناظر انتخابات بلكه از موضع تعيين‌كننده قوانين آن را رد كرد و اظهار داشت اين كار خلاف شرع است.

نماينده‌ي سابق مجلس ششم در پايان گفت: البته شايد در اين دوره كه مجلس و شوراي نگهبان همسو هستند، تفاوت عملي در نظارت وجود نداشته باشد ، اما نگراني ما از اين است كه اين اختيارات ابدي باشد.

Copyright: gooya.com 2016