شنبه 6 خرداد 1385

تغيير مديران ايران و ايرنا در دستور كار دولت، فردا

يك منبع نزديك به دولت گفت به دنبال جنجال اخير بر سر كاريكاتور روزنامه ايران و سوء مديريت در اين روزنامه و همچنين خبرگزاري جمهوري اسلامي، احتمال بركناري مديرعامل ايرنا و همچنين مديرمسئول روزنامه ايران قوت گرفته است.

خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) صاحب امتياز روزنامه ايران است.

وي به خبرنگار «فردا» گفت: دستياران ارشد رئيس جمهوري و اخيرا شخص دكتر احمدي نژاد به اين نتيجه رسيده اند كه عملكرد چند ماه گذشته احمد خادم المله مديرعامل ايرنا مطلوب نبوده و ادامه كار وي در اين خبرگزاري تقريبا غير ممكن شده است.

وي افزود: متاسفانه مديرعامل جديد ايرنا در اين چند ماه نتوانسته است تحولي در اين موسسه ايجاد كرده و انتظارات دولت را برآورده سازد.

وي گفت: علاوه بر اين در چند ماه گذشته، خبرگزاري جمهوري اسلامي كه تنها خبرگزاري رسمي و دولتي كشور است اشتباهات متعددي مرتكب شده كه از نظر حرفه اي به جايگاه آن لطمه زده است.

وي به خبر كذب درگذشت آيت الله مهدوي كني در فروردين ماه گذشته و خبر دروغ حضور سرزده رئيس جمهوري در وزارت نفت در هفته قبل اشاره كرد و گفت: اما بزرگترين اشتباه اين موسسه كه بحران بزرگي در كشور ايجاد كرده، موضوع كاريكاتور روزنامه ايران است كه نشاندهنده عدم نظارت درست بر محتواي اين روزنامه و سوء مديريت در آن مي باشد.

وي افزود: مديرمسئول روزنامه ايران خود در دادگاه اعلام كرده كه بر مطالب چاپ شده نظارت نداشته و اين عذر بدتر از گناه است و نشان‌دهنده سوء مديريت در موسسه ايران است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين منبع مطلع گفت كه بركناري غلامحسين اسلامي فر مديرمسئول روزنامه ايران قطعي شده و تغيير مديرعامل ايرنا نيز در دست بررسي است.

وي از رايزني با چند نفر براي پذيرش مديريت ايرنا خبر داد و گفت هنوز در اين زمينه توافقي حاصل نشده و در صورت موفقيت در اين باره، مديرعامل ايرنا ظرف هفته هاي آينده و پس از فروكش كردن بحران تغيير خواهد كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تغيير مديران ايران و ايرنا در دستور كار دولت، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016