یکشنبه 7 خرداد 1385

نيويورك تايمز: بحث مذاكره مستقيم با ايران در دولت بوش بالا گرفته است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

بحث مذاكره مستقيم با ايران به جاي تحريم‌‏هاي بلندمدت براي حل بحران برنامه هسته‌‏اي در دولت بوش بالا گرفته است.
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران(ايلنا)، روزنامه نيويورك‌‏تايمز به نقل از مقامات اروپايي كه در هفته‌‏هاي اخير با دولت آمريكا در ارتباط بودند، نوشت: بحث درباره گفت‌‏وگوي مستقيم با ايران افزايش يافته است.
بر اساس اين گزارش، رهبران اروپايي كه تاكنون مذاكره با ايران را عهده‌‏دار بودند، تمايل خود را براي پيوستن واشينگتن به مذاكرات پنهان نكرده‌‏اند.
اين روزنامه آمريكايي به نقل از مقامات اروپايي آورده است: "كاندوليزا رايس" وزير امورخارجه آمريكا بحث درباره اين موضوع را با معاونان عالي‌‏رتبه خود در وزارت امورخارجه آغاز كرده است.
مقامات اروپايي گفتند: اعتقاد رايس اين است كه مقامات امنيت ملي دولت بوش بايد بررسي كنند كه مذاكره با ايران بايد متوقف باقي بماند يا پيشرفت كند.
نيويورك تايمز مي‌‏افزايد: اما افرادي كه رايس را به خوبي مي‌‏شناسند مي‌‏گويند وي به اين دليل كه ابراز تمايل براي مذاكره نشان‌‏دهنده ضعف است و مذاكرات حساس اروپا را آشفته مي‌‏كند، با اين مسأله مخالف مي‌‏كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين روزنامه در گزارش خود آورده است: گفته مي‌‏شود رايس از اينكه دولت بوش سرانجام مجبور شود امتيازات زيادي به ايران ارائه كند، نگران است.
نيويورك تايمز در گزارش خود به نقل از مقامات دولت بوش نوشته است: جرج بوش رييس‌‏جمهور، "ديك چني" معاون رييس‌‏جمهور و "دونالد رامسفلد" وزير دفاع آمريكا با مذاكره مستقيم حتي از طريق كانال‌‏هاي غيررسمي مخالفت مي‌‏كنند. در نتيجه بسياري از مقامات اروپايي مي‌‏گويند ترديد دارند كه تصميم براي مذاكره به زودي اتخاذ شود.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نيويورك تايمز: بحث مذاكره مستقيم با ايران در دولت بوش بالا گرفته است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016