دوشنبه 8 خرداد 1385

گزارش كامل ايسنا از مناظره نمايندگان بسيج دانشجويي و انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

پس از ايجاد برخي مشكلات و اختلاف نظر‌ها در خصوص برگزاري انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير ميان تشكل‌ها و طيف‌هاي اين دانشگاه، مناظره‌اي ظهر روز يكشنبه در دانشگاه امير كبير برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دراين مناظره دانشجويان هر دو طيف در فضايي آرام به طرح نظرات و عقايد خود در مورد انجمن اسلامي و مسايل سياسي كشور پرداختند.

ابتدا دانشجويان با تجمع درمقابل آمفي تئاتر مركز دانشگاه خوستار استفاده از فضاي آمفي تئاتر براي مناظره خود بودند كه با مخالفت انتظامات دانشگاه روبرو شدند؛ سپس در مقابل آمفي تئاتر به بحث و گفتگو پرداختند.

يكي از دانشجويان انجمن گفت:‌ بسيج بر طبق اساسنامه موظف است از بسيج كشور دستور بگيرد و آيين نامه اش زير نظر سپاه است.

اين گفته دانشجو با تشويق برخي حاضرين روبرو شد.

يكي از دانشجويان بسيجي پاسخ داد:در فضاي هوچي گري جاي بحث و گفتگو نيست. جاي اين كارها در دانشگاه نيست، بسيج دانشجويي تشكلي است كه طبق اساسنامه‌اش و مصوبه مجلس و قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي زير نظر سپاه است.

اين دانشجوي بسيجي ادامه داد: دانشگاه انجمن اسلامي را قبول ندارد و قانوني نمي‌داند. ببينيد اجازه نمي‌دهد انتخاباتش برگزار شود.

يكي از اعضاي انجمن گفت: انجمن اسلامي مشروعيتش را از دانشگاه نياورده است. انتخابات انجمن هرساله با مشاركت دانشجويان و با مجوز برگزار مي‌شود و در طول سال‌ها فعاليت‌هاي چشم گيري داشته است.

يكي از اعضاي انجمن گفت: انجمن اساسنامه دارد، موسسين انجمن هدف و مرام خاصي داشتند.

يكي از دانشجويان بسيجي در ادامه گفت: شما كه اينقدر دم از مرامنامه و اساسنامه مي‌زنيد، سال شصت كه اساسنامه تحكيم نوشته شد هيچكدام از موسسين دانشجو نبودند.

يكي ديگر از دانشجويان بسيجي گفت: ما عقبه انجمن اسلامي را قبول داريم.

يكي از دانشجويان انجمني در ميان اين صحبت گفت: اين گفتگو ست، ما خواهان مناظره هستيم.

دانشجوي بسيجي گفت: پيشينيان انجمن با كارنامه فعاليت‌هايشان اسلامي بودنشان را نشان دادند از بازرگان و سحابي در اسلامي بودنشان ترديدي نيست اما تحول و تطور يك امر تدريجي است، روزي آنها با شاه كه نماينده امپرياليسم بود مبارزه مي‌كردند،‌ اما امروز كار آقايان به جايي رسيده است كه امپرياليسم و كاپيتاليسم نقطه اوج آرزوهايشان است.اگر ظلم ستيزي، مخالفت با محدود كنندگان آزادي و عدالت هنوز هم سرلوحه عملكرد آقايان باشد، ما هنوز هم دست آقايان را مي‌بوسيم. اما مشكل اينجاست كه مشي انجمن عوض شده است.هردو اعتقاداتمان را بيان كنيم، ببينيم كه آيا آقايان همچنان به اساسنامه‌شان پايبندند يا نه؟ اگر نه آقايان بروند در يك تشكل ديگر فعاليت كنند.

در ادامه يكي از دانشجويان عضو انجمن با بيان تاريخچه‌اي از شكل گيري انجمن اسلامي دانشجويان گفت: انجمن همواره با استبداد مبارزه كرده است، مرجع تشخيص توده دانشجويان هستند، فرض مي‌كنيم حرف‌هاي شما درست است، شما مي‌گوييد برويد تشكل ديگري ايجاد كنيد.همه مي‌دانيم اجازه هيچگونه صدور مجوزي به هيچ تشكلي ‌داده نمي‌شود. كسي در اين مملكت اجازه فعاليت تشكل‌هاي غيراسلامي نمي‌دهد.

تعدادي از دانشجويان در اين هنگان خطاب به اين دانشجو فرياد زدند: پس قبول داريد غير اسلامي هستيد.

اين دانشجو گفت:‌ ما به اسلام معتقديم. اگر كسي بخواهد مجوز تشكلي ديگر بگيرد حتما بايد در اساسنامه آن اعتقاد به اسلام و ولايت فقيه ذكر شده باشد. آن هم مي‌شود همين اساسنامه انجمن. آن وقت شما مي‌گوييد در آن هم فعاليت نكنيد برويد مجوز يك تشكل ديگر بگيريد. ما همچنان تاكيد مي‌كنيم كه مسلمان هستيم.

دانشجوي انجمني ديگري به اعضاي بسيج گفت:‌ما مسلمانيم، برداشت ما از اسلام اين است، دكتر سروش يك قرائتي از اسلام دارد و مصباح هم قرائتي ديگر. چه كسي گفته كه قرائت شما از اسلام درست است؟

پس از دقايقي به دليل فضاي محدود و هواي بسيار گرمي كه در اين سالن كوچك ايجاد شده بود دانشجويان تصميم گرفتند ادامه گفت‌وگو را در آمفي تئاتر برگزار كنند.

دانشجويان در حالي كه «يار دبستاني من» را مي‌خواندند خواهان همكاري انتظامات با دانشگاه براي استفاده از فضاي آمفي تئاتر شدند؛ اما مسوولين بازهم با آن مخالفت كردند.

پس از دقايقي بحث و گفت‌وگو ميان دانشجويان؛ قرارشد ادامه نشست در مقابل دانشكده نساجي دانشگاه انجام شود.

در مقابل دانشكده نساجي، محسن آزاد به نمايندگي از بسيج دانشجويي و مهدي مشايخي به نمايندگي از انجمن اسلامي مناظره‌اي ترتيب دادند.

به گزارش ايسنا، مهدي آزاد در اين مناظره گفت:« ما در دانشگاه به دنبال بي قانوني و هرج و مرج نيستيم. تشكيل اين مناظره به دنبال بحث در پي مسايل بنيادي هر دو طرف است. اگر قرار است هنجارهاي يك مجموعه را نپذيريم دچار معضل خواهيم شد. صحبت ما اين است كه انجمن به صورت مكتوب اعلام كند كه چه هنجارهايي را قبول دارد.من بحث مكتوبي در مورد مباحث اعتقادي بنيادين پذيرفته شده از سوي انجمن نديده‌ام.

وي در ادامه گفت:بسيج تحت نظر سپاه است و تكليفش مشخص است. البته مسوولانش با توجه به راي اعضا مشخص مي شوند.من هم اكنون عضويت در بسيج و هيچ كانون ديگري ندارم اما هدفم اين است كه بگويم در اين دانشگاه تعدادي هستند كه مي گويند انجمن بايد مواضعش را اعلام كند، اگرنه ما انجمن ديگري تشكيل مي دهيم و اعلام مي كنيم كه آمادگي تشكيل انجمن ديگري را داريم.

آزاد گفت: اين كه ما در اين فضا داريم صحبت مي كنيم تاثيرات دولت آقاي خاتمي است.جا دارد كه اين جا از زحمات ايشان قدرداني كنيم.

در ادامه مهدي مشايخي نماينده‌ي انجمن اسلامي دانشجويان گفت:‌ از فضايي كه براي گفت و گو فراهم شده تشكر مي كنيم. شما گفته‌ايد هفتصد نفر هستند كه مي خواهند انجمن‌هاي اسلامي تاسيس كنند. بايد دقت كنيد كه اساسا تشكل‌ها براي چه در دانشگاه‌ها تاسيس مي شوند. در دانشگاه‌ها عقايد و افكار مختلفي وجود دارد. شما نمي توانيد بگوييد كل تشكل‌ها يكي باشند. بحث بسيج نيست. ما بسيج را به عنوان يك تشكل قبول نداريم، اما تشكلهاي ديگري هم هستند.اگر قرار باشد هر شخصي امضا جمع كند و بگويد يك تشكل نباشد نمي شود. مگر شما نمي توانيد در جاهاي ديگر حرفتان را بزنيد؟ اگر ما هم امضا جمع كنيم و بگوييم بسيج و كانون انديشه‌ي دانشجويان مسلمان نباشد قبول داريد؟ نمي شود.انجمن اسلامي تشكلي است كه مكانيزم خاص خود را دارد. دوستان بيايند فرم پر كنند شش ماه فعاليت كنند سال ديگر كانديدا شوند و از بدنه‌ي دانشجويي راي كسب كند.معتقديم انجمن بايد جايي باشد كه همه‌ي دانشجوها بتوانند در آن حرف خود را بزنند. مي شود ما امضا جمع كنيم كه مثلا شما زنده نباشيد يا مثلا جاي شما حرف بزنيم؟

آزاد گفت:‌ انجمن بايد هويت خود را مشخص كند. يا اعلام كند كه مثلا ما مي ترسيم بگوييم اپوزيسيون نظام هستيم. ما اپوزووسيون را به رسميت مي شناسيم و به آزادي اعتقاد داريم.اگر ما هويتي نداشته باشيم و بگوييم كه هر كه راي آورد عضو ماست، پس چرا همين اعضايي را كه عضو شده‌اند را رد صلاحيت كرده‌ايد؟ شما اگر بخواهيد در مجموعه‌ي انجمن آنها را به عنوان عضو بپذيريد بايد همه را بپذيريد و مثلا بگوييد كه همه‌ي نمايندگان تفكرات مختلف بيايند و در معرض راي قرار بگيرند. اما شما نظارت استصوابي انجام مي دهيد.

تيم برگزاري انتخابات و كانديداها بسيار نزديك به هم هستند. بيم اين مي رود كه هويت انجمن رفته رفته عوض شود تابلوي خود را مشخص كنيد گفتمان خود را تعيين كنيد و صريحا بگوييد كه اعتقاداتتان چيست. انجمن بايد مانيفست خود را اعلام كند. اگر اين اتفاق بيفتد ما هم حمايت مي كنيم ودر صورت برخورد دانشگاه مي گوييم كه در اين جا دانشگاه كارشكني مي كند و مي خواهد تك صدايي را حاكم كند. گنجي مانيفست داد و با او برخورد كردند، ما هم با آن برخورد مخالف بوديم. ما هنوز انجمن را نشناخته‌ايم و نفهميده‌ايم كه حرف حسابش چيست؟ آقايان هر روز يك چيز را مي گويند.

مشايخي پاسخ داد: هويت انجمن مشخص است. اعضاي انجمن هويت اين تشكل را مي سازند. محدوديتي براي عضويت در انجمن نيست. همه شما مي توانيد عضو شويد و فعاليت كنيد. حتما بيانيه‌ي ما را خوانده‌ايد. ما جمعي از اعضاي آزادي خواه انجمن هستيم از زماني كه سحابي طالقاني و بازرگان انجمن اسلامي را ايجاد كردند براي آزادي خواهي تلاش كردند. بيانيه‌هاي ما مشخص است كه ما آزادي خواهيم ما روي اين ها بحث داريم و منادي آزادي خواهي در دانشگاه‌ها هستيم. شما مي فرماييد انجمن تغيير كرده ما از اين تغيير دفاع مي كنيم اين نشان مي دهد كه انجمن دانشجويي است و مناسب با تغييرات تغيير مي كند. نمي توانيد انتظار داشته باشيد كه انجمن،انجمن دهه‌ي هفتاد باشد. سال به سال مواضع انجمن و آرمانهايش تغيير مي كند. زماني آرمان‌خواهي و زماني حقوق بشر آرمانش است. متناسب با اكثريت دانشگاه‌ها. شما بياييد سال ديگر با شعار دفاع از ولايت و جمهوري اسلامي كانديد شويد. راي عمومي دانشگاه، اعضا را تعيين مي كند. شما اساسنامه را نخوانده‌ايد. عضو اصلي كسي است كه عضو مي شود شش ماه فعاليت مي كند سپس دبير او را به عنوان عضو تاييد مي كند. دبير بايد صلاحيت افراد را تاييد كند و الا غيرقانوني است.

در ادامه آزاد گفت: شما مثلا بياييد بگوييد انجمن اسلامي با قرائت لاييك از دين. اگر پسوند اسلامي داريد بايد همه‌ي كارهايمان و رفتارهايمان اسلامي باشد و نتيجه‌ي كلي اش سرآمدي اسلام باشد. در يكي از تريبون‌هاي آزاد از سوي انجمن همه‌ي مفاهيم پايه‌اي اسلام به چالش كشيده شد. خيلي از افرادي كه به اسلامي بودن اعتقاد دارند نمي توانند در آنجا فعاليت كنند. انجمن به گونه‌اي توجيه مي كند كه گويا دموكراسي اصل اوليه است و توحيد و نبوت اصل ثانويه! انسان محوري اصل اوليه است و خدامحوري در كنار آن قرا گرفته است! كار‌هاي طالقاني كجا و اعمال شما كجا؟

اگر شما انجمن اسلامي هستيد، چرا اينقدر با هم اختلاف داريد؟ بياييد با هم گفت‌وگو كنيد و مانيفستتان را ارائه دهيد.

وي افزود: شما به گونه‌اي خود را به كل دانشجويان منتسب مي‌كنيد كه نمي‌توان با شما صحبت كرد. نگوييد نماينده همه ي دانشجويان هستيد بگوييد بخش خاصي را نمايندگي مي‌كنيم.انجمن اسلامي بايد خود را تعريف كند و بر اساس آن كار كند.

مشايخي گفت: نمي‌دانيم چگونه افراد به خود جرات مي‌دهند، كه برداشت خود از دين را برداشت درستي اعلام كنند. چطور نظر مي‌دهيد كه شما دين نداريد و يا برداشتتان اشتباه است؟ دكتر سروش يك روشن فكر ديني است و مي گويد كه اسلام با سكولاريسم تناقضي ندارد. آقاي مصباح هم حرف‌هايي مطرح مي‌كند. برعهده جامعه است كه تصميم بگيرد به سمت كدام روشنفكر برود. مگر امامان همواره عليه ظلم مقابله نكرده‌اند؟ مگر ما چه مي‌گوييم. مي‌گوييم كه انسانيت با شكنجه افراد در زندان مناسبت ندارد. ما مي‌گوييم اسلام گفته كه شكنجه محكوم است. شوراي نگهبان چطور به خود اجازه مي‌دهد كه يك نفر را كه به مسلمان بودن خود معترف است مسلمان نداند. دوستان بسيجي ما معترف شدند كه اساسنامه‌شان به سپاه وابسته است.چگونه مي‌توانند يك برداشت از دين را اعمال كنند، دين يك امر دورني است، نمي‌توان با زور افراد را به ظاهر نمايي وا داشت. انجمن اسلامي با برداشتي كه اعضايش از دين دارند تشكيل شده و در اساسنامه‌اش آمده است كه دبير انجمن مي‌تواند در مقابل مسايل مختلف جامعه موضع گيري كند. مكانيسم انتخاب دبير انجمن هم مشخص است. ما ادعا نداريم كه نمايندگي كل دانشجويان را داريم. نمي‌خواهيم همه دانشجويان مثل هم فكر كنند، اما جرات اين را داريم كه خودمان را به راي عمومي دانشجويان بگذاريم و هر سال 2000 تا 2500 نفر در انتخابات شركت مي‌كنند. چرا در صدد حذف يك گروه هستيد؟

آزاد گفت: من نگفتم دوستان دينمدار نيستند، من مي‌گويم اگر مي‌گوييد انجمن اسلامي، كدام انجمن اسلامي؟ بياييد مثلا بگوييد انجمن اسلامي سكولار، بگوييد چه قرائتي از دين داريد. ما به كرامت انساني و حقوق بشر اعتقاد داريم و بر سر آن با هم متفق القول هستيم ، موضوع جاهايي است كه افتراق اتفاق مي‌افتد. شما فكر مي‌كنيد، اگر بياييد از حقوق بشر دفاع كنيد، اين مانيفستتان است. چگونه مي‌توانيم بگوييم كه دبير شما براساس راي دانشجويان انتخاب مي‌شود؟ نفر اول شما در انتخابات 750 راي آورده، خوب الان هم 700 امضاء جمع شده. براي تشكيل يك انجمن اسلامي.

مشايخي پاسخ داد: همه گروه‌هايي كه در انجمن هستند معتقد به سكولاريسم نيستند. عقايد مختلفي وجود دارد.هر كسي گرايش‌هايي دارد ما نمي‌توانيم آنها را از انجمن اخراج كنيم و يا اسم عده‌اي خاص را روي انجمن بگذاريم. ممكن است سال ديگر عده‌ي ديگري بيايند، آيا مرتبا بايد اسم انجمن عوض شود؟ نكته ديگر اينكه شما به عنوان چه شخصي و از چه جايگاهي مي‌گوييد اسم انجمن را عوض كنيم؟

اگر انجمن به اين نتيجه برسد كه اسم كانون انديشه دانشجويان مسلمان را كانون انديشه دانشجويان مسلمان متحجر بگذارد و چند امضاء هم بگيرد، درست است؟ در آن صورت بايد اسمتان را عوض كنيد؟ مي‌گويند مسلمانيم، ما كه نمي‌توانيم روي مسلمان بودن آنها حرف بزنيم. حتي با وجود 2000 راي خود را در اين جايگاه قرار نمي‌دهيم كه بگوييم طيف مقابل اسمش را عوض كند. آمادگي داريم در مورد برداشت‌هايي كه از اسلام در انجمن‌ها است بحث كنيم، علت سنگ اندازي شما چيست؟ شما از چه جايگاهي اين گونه صحبت مي‌كنيد؟

آزاد گفت: كانون انديشه دانشجويان مسلمان مرامنامه دارد لازم ندارد كه پسوندي اضافه شود.

در اين هنگام بخشي از دانشجويان اعتراض كردند.

آزاد ادامه داد:‌ ما مي‌گوييم شما هم مرامنامه بنويسيد. ما دلمان مي‌خواهد از موضع فردي كه دنبال احياي انجمن است و معتقد است كه انجمن مي‌تواند در فضاي كشور موثر باشد انجمن تشكيل دهيم، چرا در انجمن اسلامي گفتماني كه نگاه پر رنگ به مهدويت داشته باشد نيست؟ چرا عده‌اي كه اعتقاد دارند مي‌شود حكومت ديني ايجاد كرد در انجمن نيستند؟ اگر روزي چيزي نباشد كه به آن انتقاد كنيد از هم مي‌پاشيد.

شما تعريف نفي كرده‌ايد. چرا قرائت‌هاي طيف ديگري در شما نيست؟ شما آمده‌ايد مجموعه منتقدين را جمع كرده‌ايد همه حركت‌هاي شما سلبي، انتقادي و يا نفيي است. چرا همه طيف‌ها را زير كلمه اسلامي برده‌ايد؟ بگوييد منظورتان كدام اسلام است؟

در ادامه مشايخي گفت: چه كسي گفته اين افراد با اين قرائت‌ها دراين انجمن نيست. مگر شما دبير تشكيلات هستيد؟ مرجع تشخيص طيف‌هاي انجمن شما نيستيد. ما انتخابات برگزار مي‌كنيم هر كس راي آورد فعاليت كند، شما به اين پاسخ بگوييد كه چرا بسيج انتخابات برگزار نمي‌كند؟ شما چرا خودتان را در معرض راي دانشجويان نمي‌گذاريد؟ اگر اين گونه است كه با امضا بشود تصميم گيري كرد ما هم امضا جمع كنيم. تعدادي از دانشجويان تشويق كردند.

مشايخي ادامه داد:‌شما هم امضاء جمع كنيد كه انجمن دست چه كسي باشد. هفتصد امضاء جمع كرده ايد، دانشگاه هشت هزار دانشجو دارد.

آزاد گفت: اگر واقعا مجموعه‌اي كار دانشجويي مي‌كند بايد در اين چارچوب همه قوانينش را رعايت كند ، در چند سال اخير شما فقط دو تريبون آزاد قانوني برگزار كرده‌ايد. 90 درصد تريبون‌ها غير قانوني بوده است. اگر يك مجموعه، مجموعه‌ي اسلامي است؛ يعني از ميان تمام ائمه نماز جماعت شما به عدالت هيچ كدام اعتقاد نداريد؟ چرا در نماز‌هاي جماعت شركت نمي‌كنيد؟

برخي دانشجويان كف زدند.

آزاد گفت: مي‌خواستم نشان دهم «كف گرفتن» از دانشجويان چيز سختي نيست!

وي افزود:‌ اگر فكر مي‌كنيد حق با شماست چرا تك تك روز‌هايي كه فرصت ديالوگ وجود داشت فضا را مونولوگ كرديد؟ چرا سروش بيشتر سخنراني‌هايش را در امير كبير برگزار مي‌كند؟ چون در حيطه تخصص ما نيست كه در اين بحث‌ها وارد شويم.

وي افزود: ما كي اعلام كرديم كه شما از اينجا برويد. بايد به نقطه مشترك و بر اساس آن به تفاهم برسيم.

مشايخي گفت: ‌در قانون اساسي تجمعات آزاد است. مگر اينكه مخل امنيت باشد. آن كسي غير قانوني عمل مي‌كند كه مقابل دانشگاه تهران به دانشجويان حمله مي‌كند. شما چرا صدايتان را براي آنها بلند نمي‌كنيد؟ اشكال كار اين است كه شما يك چارچوب ذهني داريد و نقدي بر آن قبول نمي‌كنيد. چرا به برخوردهاي صورت‌گرفته با دانشجويان اعتراض نمي‌كنيد؟ اين چه حرفي است كه در مورد نماز مطرح مي‌كنيد؟

حديث داريم اگر مسلمان 5 دقيقه غايب شد حدس بزنيد كه رفته نماز بخواند، چرا تفتيش عقايد مي‌كنيد؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

چرا در اعتقادات افراد دخالت مي‌كنيد؟ بسيج از نظر ما دو مشكل دارد. يكي اينكه به سپاه وابسته است. آيا مي‌شود مثلا سازمان‌هاي نظامي ديگر هم در دانشگاه تشكل داشته‌ باشند؟ تشكل دانشگاه بايد دانشجويي باشد. عملكرد دوستان نشان مي‌دهد كه آزادي بيان را به رسميت نمي‌شناسند در حالي كه آزادي بيان پيش شرط هر مناظره‌اي است، اگر قايل نباشيم كه هر فردي مي‌تواند عقايدش را مطرح كند نمي‌شود گفت‌وگو كرد. مسوولين با برخي اعتقادات برخورد مي‌كنند. دبير انجمن دوره گذشته گفت فلسطينيان اسراييل را به رسميت شناختند. ما هنوز آنها را به رسميت نشناخته‌ايم.دوستان آمدند جلوي مسجد براي اخراج او امضاء‌جمع كردند و يا براي اعدام يكي از دانشجويان امضاء‌جمع كردند. چه تضميني است كه براي اخراج و يا اعدام ما امضاء جمع نكنند؟

آزاد گفت: ‌قطعا ابراز نظر راجع به اعتقادات شخصي افراد درست نيست. كسي نمي‌تواند خود را مرجع اعتقادات قرار دهد اگر دوستان اعتقادات خود را مطرح نمي‌كنند بگذارند ما مطرح كنيم.

سپس آزاد توضيحاتي را در خصوص اعتقاد به توحيد و نبوت به عنوان دو محور اساسي فعاليت يك تشكل دانشجويي مطرح كرد و گفت: برخي نگاه‌ها به دين، دين را ابتر مي‌كند و مي‌شود اسلام آمريكايي كه امام گفت. همه مشكل ما با انجمن اسلامي اين است كه با اسلام آمريكايي همراهي نكند.

مشايخي گفت: شما گفتيد كه تمام تلاشتان را مي‌كنيد كه از سپاه جدا شويد. اين را مرهون تلاش دانشجويان در طول چندين سال مي‌دانم.

همه اعتقادات شما محترم، بحث ما بر سر توحيد نيست. قرار بود در جمهوري اسلامي حتي كمونيست‌ها هم حرف بزنند اما امروز ما كه مي‌گوييم مسلمانيم اجازه نمي‌دهند حرف بزنيم.اين دوستان شما بودند كه گفتند كساني كه حالت خاصي دارند بايد از مسجد بيرون بروند و گفتند شما منافقيد.

آزاد گفت: بيخود كرده‌اند.

مشايخي گفت: مشكل، بحث اسلام نيست. آنها مي‌خواهند عقايد انجمن مطرح نشود.

در ادامه آزاد با بيان عقايدي در خصوص بودجه تشكل‌هاي دانشجويي گفت:‌ سخنراني آقاي افشاري در كنگره آمريكا فراموش نمي‌شود. اگر قرار باشد از وابستگي حرف بزنيم حداقل اين است كه ما در زمين مملكت خودمان بازي مي‌كنيم.

چرا دوستان بر اساس كاركرد‌ها، مي‌سنجند و جمهوري اسلامي را با نظام‌هاي ديگر مقايسه مي‌كنيم. اگر يك تئوري به دليل كشته شدن تئورسين‌هايش و يا بي عرضگي مسوولين نتوانست كاري را انجام دهد بايد آن را زير سوال برد. شما‌ها دور يك انتقاد جمع شده‌ايد و ما را مي‌خواهيد به زور منتسب به حاكميت كنيد. ما تك تك عملكرد‌هاي خلاف قانون را نقد خواهيم كرد. به حمد الله در امير كبير انجمن اسلامي تشكيل خواهد شد كه مهم‌ترين مطالبات و حق طلبي‌ها را در دانشگاه انجام خواهد داد.

مشايخي نيز ضمن بيان اعتقاداتي در خصوص بودجه تشكل‌هاي دانشجويي گفت: ما بر اساس عملكرد تشكل‌ها قضاوت مي‌كنيم، مي‌گويند حرف هايي كه شما مي‌زنيد آمريكا هم مي‌زند اين دليل نمي‌شود كه يك حرفي به صرف گوينده آن غلط باشد.

آزاد گفت: اعتقاد ما به اسلام بايد يك اعتقاد كامل باشد نه بر اساس افراط و تفريط.

مشايخي گفت: هيچ تئوري را بدون آزمودن نمي‌توان سنجيد. بايد تئوري‌هايي كه مطرح مي‌شود در حيطه عمل سنجيده شود. وقتي دوستان پاي ميز مذاكره مي‌نشينند اگر انتقادي از دولت مطرح مي‌كنيم، قابل دفاع باشد دفاع مي‌كنند اگرنه خود را كنار مي‌كشند. نقد اصلي ما وابستگي شماست. شما كه مي‌گوييد آزادي بيان را قبول داريد،‌چرا موقعي كه حكم اعدام آقاجري آمد صدايتان در نيامد؟

آزاد گفت: اگر آن روزها كه حكم آقاجري آمد برخي كارهاي راديكال انجام نمي‌شد، چالشي كه با اتحاد ايجاد مي‌كرديم بسيار موثرتر از كار عده‌اي بود كه با افراط موجب منكوب شدن دانشگاه شدند. نگاه شما، گاه افراط گرايانه است.

مشايخي گفت: اگر حسن نيت داريد بيانيه دهيد كه چرا اين روزها با دانشجويان برخورد مي‌كنند؟ دليل اين اخطار‌ها و بازداشت‌ها چيست؟

آزاد گفت: اصل كلام ما اين است كه عده‌اي خواستار ايجاد انجمن در دانشگاه هستند چون معتقدند انجمني در دانشگاه وجود ندارد.

وي با قرائت بند‌هايي از اساسنامه دفتر تحكيم وحدت گفت: بايد مشخص كنيم كه بر چه اساسي عده‌اي جذب شده‌اند. مناقشه اينجاست كه انجمن يا اسلامي بودن خود را مشخص مي‌كند و آن را توضيح مي‌دهد يا نه. اگر نه دانشجويان معتقدند انجمن اسلامي نداريم و خود انجمن اسلامي تشكيل مي‌دهند.

اگر مي‌خواهيد اساسنامه تان را عوض كنيد اين كار را انجام دهيد. اگر در صحبت‌هاي بعدي به نتيجه رسيديم، انشاء الله در دانشگاه امير كبير انجمن اسلامي تشكيل خواهد شد كه از سال‌هاي گذشته نيز دوستان بيشتري در آن شركت خواهند كرد.

مشايخي در ادامه با تكرار برخي سوالات خود كه از ابتداي جلسه مطرح كرده بود گفت: من پاسخي به اين سوال‌ها نگرفته‌ام. زماني كه بسياري اعمال خلاف قانون اساسي انجام مي‌شود. اعتراض شما كجاست؟ ما دانشجويان براي آزادي بيان و پيگيري مطالباتمان تلاش مي‌كنيم. جمهوري اسلامي مطابق قانون اساسي‌اش يك كشور دمكراتيك است، با هر كسي كه مقابل اين روند بايستد و بخواهد ارمان‌هاي آن را به تحريف بكشد، مبارزه خواهيم كرد.

Copyright: gooya.com 2016