پنجشنبه 11 خرداد 1385

نظر مساعد براي انتشار دوباره ايران، آفتاب

آفتاب: خبرها حاكي از نظر مساعد مقام هاي مسئول كشور براي فعاليت مجدد روزنامه ايران در آينده نزديك خبر مي دهند. يكي از اعضاي تحريريه روزنامه ايران در وبلاگ خود آورده است: "بر اساس اطلاعات دريافتي، محمود احمدي نژاد رييس جمهوري نيز نظر مساعدي درباره اين موضوع دارد و حتي وي در اين زمينه توصيه هايي به مقامهاي قضايي داشته است. "

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نظر مساعد براي انتشار دوباره ايران، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016