پنجشنبه 11 خرداد 1385

نخست وزير فرانسه از پيشنهاد آمريكا براي مذاكره باايران ابراز خرسندي كرد، ايرنا

پاريس، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۳/۱۱‬

"دومينيك دو ويلپن" نخست وزير فرانسه امروز/پنج شنبه/ دريك نشست مطبوعاتي درپاريس از پيشنهاد آمريكا براي آغاز مذاكره با ايران ابراز خرسندي كرد.

به گزارش خبرنگارايرنا دوويلپن افزود: از پيشنهاد آمريكا دراين زمينه ابراز خرسندي مي‌كنم چرا كه اين تلاش‌هاي سه كشور اروپايي طرف مذاكره كننده با ايران بود كه توانست پرونده هسته‌اي اين كشور را به اين جا برساند.

دو ويلپن قبول مذاكره از سوي آمريكا با ايران را گامي مهم براي حل پرونده هسته‌اي ايران قلمداد كرد و افزود : بايد همچنان در اين مسير به پيش رفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي ملت ايران را مردماني بافرهنگ و بزرگ خواند و با تجليل از تاريخ اين كشور گفت : بايد منافع ايران و همچنين ضروريات جامعه جهاني را تواما براي حل پرونده ايران مد نظر قرار داد.

دو ويلپن براي حل پرونده هسته‌اي ايران خواستار وحدت نظر جامعه جهاني دراين زمينه شد وافزود: كشورهاي عضو جامعه جهاني براي رسيدن به اهداف خود بايد در اين خصوص با هم متحد باشند و اين آن چيزي است كه مي‌تواند مثمر ثمر باشد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نخست وزير فرانسه از پيشنهاد آمريكا براي مذاكره باايران ابراز خرسندي كرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016