دوشنبه 15 خرداد 1385

تکذيبيه ادعای کذب بخش خبری بيست و سی شبکه دو صدا و سيما، علی افشاری و اکبر عطری

صدا و سيمای جمهوری اسلامی در ادامه دروغ پراکنی و نشر اکاذيب در بخش خبری بيست و سی شبکه دوم به نقل از برخی منابع ناشناس مدعی شد که " اينجانبان با بلر و بوش ملاقات کرده ايم " .اين نخستين با ر نيست که اين رسانه حکومتی که رسالتش تحريف و قلب واقعيت به نفع قبضه کنند گان قدرت است به انتشار موارد کذب و بی اساس در مورد ما می پردازد .آقايان بهتر است به جای پخش خبر به نقل از منابع ناشناس از واسطه ها و عوامل خود که شب و روز به دنبال فرصتی در خفا برای مذاکره با کاخ سفيد و دولت انگلستان و دريافت تضمين امنيتی از سوی آنها در ازاء حاتم بخشی از کيسه ملت می گردند ، بپرسند تا چه کسانی در جلسه با آقايان بوش و بلر حضور داشته اند ! البته می دانيم اين ها همه تاوان فعاليت های مان در دفاع از حقوق ملت ، دموکراسی خواهی و مبارزه با خود کامگی و نقض حقوق بشر است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين روزها حاکميت در تلاش است اعتراضات خود جوش دانشجويی و مردمی را به خارج منتسب کند تا بدين ترتيب از پاسخگوبی به مطالبات بگريزد . از اين رو هدف از پخش اين خبر تهيه خوراک برای اجرای سناريوهای امنيتی جهت بازداشت فعالين دانشجويی است. تا در سايه شرايط و محدوديت های خاص بازداشت بتوانند اعترافات لازم جهت اثبات رد پای دشمن فرضی در اعتراضات اخير دانشجويی را اخذ کنند!
حال مدعيان دروغين اطلاع رسانی آزاد يا به پاس اخلاق رسانه ای تکذيبيه ما در همان بخش خبری پخش کنند و يا هرچه زودتر مستندات خود را ارائه نمايند تا سيه روی شود هر که در او غش باشد .

علی افشاری – اکبر عطری

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تکذيبيه ادعای کذب بخش خبری بيست و سی شبکه دو صدا و سيما، علی افشاری و اکبر عطری' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016