یکشنبه 14 شهریور 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نامه فدائیان خلق ایران (اکثریت) به دبيرکل سازمان ملل متحد

حضور محترم دبيرکل سازمان ملل متحد
جناب آقای بان کی مون!
به عنوان بخشی از جنبش ايرانی برای آزادی و حقوق بشر، مايليم توجه شما را به درخواستهای نمايندگان سازمانهای غيردولتی ايرانی برای حضور در نشست های سازمان ملل که به وضعيت حقوق بشر در ايران می پردازند و طبق آئين نامه های سازمان ملل متحد امکان شرکت سازمان های غيردولتی در آنها وجود دارد، جلب کنيم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دو نماينده برجسته جنبش حقوق بشر ايران، خانم شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و آقای عبدالکريم لاهيجی اند که در جنبش بين المللی حقوق بشر شخصيتی شناخته شده است. فعاليت فراحزبی خانم عبادی و آقای لاهيجی برای امر حقوق بشر ضامن آن است که آنها جامعه مدنی ايران را نمايندگی کنند. ديدگاه های نمايندگان جامعه مدنی ايران در هر نشست که وضع حقوق بشر در ايران در دستور آن باشد مهم است. از آنجا که مقامات دولتی ايران قادر به ارائه اطلاعات غيرتحريف شده و قابل اتکا درباره نقض حقوق بشر در ايران نيستند، اطلاعاتی که سازمان های غيردولتی ايران دارند برای کار سازمان ملل متحد اهميت ويژه دارد.
همچنين قابل ذکر است که آقای سحرخيز، روزنامه نگار و مقام پيشين وزارت ارشاد اسلامی ايران که از جمله صدها زندانی سياسی ايرانی است، در نامه ای به شما بار ديگر بر اهميت دخالت مستقيم سازمان ملل و مقام شما در امر حقوق بشر در ايران تأکيد کرده است. آقای سحرخيز در نامه شجاعانه اش از درون زندان يادآوری می کند که مقامات ايرانی هنوز پاسخ مثبت به تقاضای شما برای سفر به ايران نداده اند و ادامه پافشاری سازمان ملل برای امکان پذير کردن چنين سفری ضروری است. ديدارهای مقامات عاليه سازمان ملل و ناظران حقوق بشر اين سازمان همواره در بهبود وضعيت زندانيان سياسی در ايران مؤثر بوده است.
ما از موضعگيری های شما درباره نقض حقوق بشر در ايران قدردانی می کنيم و اميدواريم فعاليت شما مقامات ايرانی را قانع کند که حقوق بشر بايد رعايت شود و نظام مؤثری برای نظارت بين المللی بر آن استقرار يابد.

با احترام
بهروز خليق
هيئت سياسی ـ اجرايی
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۱۲شهريور ۱۳۸۹


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016