پنجشنبه 3 تیر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش ديدار هيئت نمايندگی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) با ارگان های اتحاديه اروپا در بروکسل

روز چهارشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۱۰ هيئتی از جانب سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، شامل آقايان علی پورنقوی، احمد نجاتی و علی صمد، دور ديگری از ديدار با ارگان های اتحاديه اروپا را به انجام رساندند.

اين ديدارها با آقای "گيوسپ بوزينی" يکی از مسئولين امور ايران در کميسيون اروپا، با آقای "کورت لشنر" معاون "گروه ارتباط با ايران"، نماينده حزب دمکرات مسيحی آلمان و عضو(حزب مردم اروپا) مهمترين فراکسيون پارلمان اروپا و در آخر ملاقات با رئيس "گروه ارتباط با ايران در پارلمان اروپا " خانم "باربارا لوخ بيلر" نماينده حزب سبز آلمان و عضو حزب سبزهای اروپائی، انجام گرفت. پيش از ديدارها طرفين علاقمندی خود را برای تبادل نظر تحليلی پيرامون اوضاع مربوط به ايران، خاصه در ارتباط با وضع حقوق بشر و تصويب قطعنامه جديد شورای امنيت برای تشديد تحريم ها عليه ايران، ابراز کرده بودند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


گفتگوها با آقای بوزينی از کميسيون اروپا بر سر مسئله تحريم ها و مشخصاً تصميم ۱۷ ژوئن شورای اروپا داير بر تنظيم تحريم هايی عليه ايران در زمينه های تجارت و بيمه، بانگداری و انرژی، متمرکز شد. هئيت نمايندگی سازمان ضمن تشريح اوضاع ايران و ارائه شمائی از اثرات ممکنه اين تحريم ها بر جامعه، حکومت و جنبش سبز، خواهان توضيح بيشتر در باره تصميم مذکور بود. مشخصاً بسط تحريم ها به بخش نفت و گاز، که در قطعنامه شورای امنيت از آن ذکری نشده است، و نيز کيفيت برخورد به توافق سه جانبه ايران، برزيل و ترکيه مورد پرس وجوی هيئت نمايندگی سازمان بود. مسئول مربوطه اولاً توضيح می داد که اگر چه توافق سه کشور ايران، برزيل و ترکيه مشابهت بسياری با توافق ماه اکتبر در ژنو دارد و در اين عرصه هم "شورای اروپا" و هم خانم "کاترين اشتون نماينده عالی سياست خارجی و امنيتی اتحاديه اروپا" از آن استقبال کرده اند، اما با مجموعه ای از تصميمات و اقدامات اعتماد سوز توام شد که برخورد مثبت بلافاصله پس از عقد آن توافق را غير ممکن کرد. ثانياً به نظر می رسد که بدون بسط تحريم ها به عرصه نفت و گاز واقعاً اين تحريم ها اثر بسيار محدودی داشته باشند. اين نياز وجود دارد که جمهوری اسلامی از جديت اروپا برای اعمال فشار بر آن در عين آمادگی برای مذاکره مطمئن شود. در دنباله اين ديدار با گفتگو پيرامون وضع وخيم حقوق بشر در ايران ادامه يافت و اطلاعات مشخصی در عرصه گفته شده در اختيار مسئول مربوطه قرار گرفت.

در ديدار دوم با آقای "کورت لشنر" معاون "گروه ارتباط با ايران در پارلمان اروپا"، بود که تقربياً به ارائه تحليل از اوضاع ايران توسط هيئت نمايندگی سازمان و پاسخگوئی به سوالات طرف ديگر ديدار در اين باره گذشت. اگر چه اهم علاقه آقای "کورت لشنر" نيز موضوع تحريم و اثرات احتمالی آن بر اوضاع بود، و در اين ارتباط نامبرده نيز مواضع گرايش سياسی خود را داير بر الزام اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را تشريح کرد، اما هيئت نمايندگی سازمان گفتگوها را با وضعيت حقوق بشر، بطور خاص آواره شدن خبرنگاران منتقد به کشورهای اطراف ايران بويژه ترکيه تکميل کرد و مطالبات مشخصی را برای اقدام اروپا در اين باره پيشنهاد داد.

مهمترين ديدار از مجموعه ديدارهای ذکر شده ديدار با خانم "باربارا لخ بيلر"، رئيس گروه ارتباط با ايران در پارلمان اروپا و از مسئولان حزب سبز آلمان بود.

مقدمتاً و بايد تصريح کرد که مشابهت بسياری در مواضع طرفين پيرامون موضوعات مورد گفتگو وجود داشت. طرفين نگرانی خود را از وضعيت حقوق بشر در ايران، که در ابعاد وسيعی بطور روزمره نقض می شود ابراز داشته و تاثير احتمالی قطعنامه شورای امنيت را به صورت وخيم تر کردن اين وضعيت مورد تاکيد قرار دادند. با اين توافق که طرفين مناقشه هسته ای، يعنی ايران از يک سو و "غرب" از سوی ديگر، به مواضع حاد و سازش ناپذير رو آورده اند، ضرورت جستجو برای يافتن راه حلی ميانی مورد تائيد بود. در تلاش برای حصول به چنين راه حلی، کشورهای بی طرف می توانند نقش فوق العاده مهمی به عهده گيرند. علاوه بر اين در اين ديدار نيز اطلاعات مشخصی از وضع خبرنگاران منتفد، فشار بر زندانيان سياسی و ... ، در اختيار طرف گفتگو قرار گرفت.

گزارش از گروه کار بين الملل سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۲۳ ژوئن ۲۰۱۰


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016