يكشنبه 24 اسفند 1382

حذف كاپيتان سابق تيم ملي جوانان كاراته به دليل "وضعيت ظاهري"، ايپنا

رسول همرنگ ( كايپتان اسبق تيم ملي جوانان كاراته) پس از مدتها سكوت بالاخره با حضور در خبرگزاري ورزش ايران (ايپنا)، درد كهنه خود را فرياد زد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش گروه رزمي خبرگزاري ورزش ايران (ايپنا)، رسول همرنگ (كاپيتان سابق تيم ملي جوانان و اميد كاراته) كه در فاصله يك هفته اي به برگزاري مسابقات جهاني ژاپن از تيم ملي خط خورد، پس از مدت ها سكوت در مورد علل اصلي خط خوردن خود از تيم ملي بالاخره با حضور در خبرگزاري ورزش ايران (ايپنا)، پرده از داستان كناره گيري از تيم ملي جوانان برداشت و ناگفته هاي زيادي را فاش كرد.

رسول همرنگ ضمن بيان اين مطلب كه 7 مرحله در اردوي آماده سازي ، همين طور در پيكارهاي انتخابي به خوبي ظاهر شدم، اما به دليل مشكلاتي كه مستقيما به وضعيت ظاهري كه اتفاقا هيچ گونه منافاتي با شرع و عرف جامعه هم نداشت، مربوط مي شد از تيم ملي خط خوردم.

همرنگ ضمن اعتراض به مربيان كه خواسته اي نامعقول از وي داشته اند، اذعان داشت: با كمال ادب و احترام دست همه شان را مي بوسم اما نمي توانستم به خاطر استبدادي كه بر من روا داشتند ( به خاطر وضعيت ظاهريم ) با آنها كنار بياييم.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5660

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حذف كاپيتان سابق تيم ملي جوانان كاراته به دليل "وضعيت ظاهري"، ايپنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016