سه شنبه 11 فروردين 1383

منصور برزگر: حضور در جام جهاني کشتي آزاد براى ما حائز اهميت است، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۱۱ فرودين ۱۳۸۳ برابر با ۳۰ مارس ۲۰۰۴
"منصور برزگر" سرمربي تيم ملي کشتي آزاد ايران گفت : حضور تيم ملي
ايران در پيکار-هاى جام جهاني از هر لحاظ براى ما حايز اهميت است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برزگر در آستانه اعزام تيم به باکو، در گفت و گو با ايرنا اضافه کرد :
اگرچه مسابقه هاى جام جهاني کشتي آزاد و فرنگي رسميت چنداني ندارد، اما
حضور در اين مسابقه ها براى همه تيم هاى شرکت کننده که جزو بهترين تيم هاى
جهان شناخته مي شوند، بسيار مهم و داراى اهميت است ، براى همين ، اين
مسابقه ها براى کشتي کشورمان اهميت فراواني دارد.
برزگر گفت : تيم ملي کشتي آزاد ايران يکي از تيم هاى هميشگي و ثابت
مسابقه هاى جام جهاني و از مدعيان مقام قهرماني اين مسابقه ها بوده که به
جز دو سه دوره در همه دوره هاى اين مسابقه ها در سالهاى گذشته شرکت کرده و
هميشه يکي از مقامهاى اول تا سوم را به خود اختصاص داده است .
وى افزود : مسابقه هاى جام جهاني در جمهورى آذربايجان براى ارزيابي و
سنجش ملي پوشان کشتي کشورمان پيش از آغاز بازيهاى المپيک آتن بسيار مهم
است و من اميدوارم که تيم هاى روسيه ، گرجستان ، آمريکا ، کوبا و جمهورى
آذربايجان با ترکيب و نفرات اصلي خود در اين مسابقه ها شرکت کنند.
سرمربي تيم ملي کشتي آزاد ايران درباره وضعيت تمرينات آمادگي اين
تيم براى شرکت در مسابقه هاى جام جهاني گفت : متاسفانه همزماني اردوى
آمادگي تيم ملي با تعطيلات ، تاثير منفي زيادى در آمادگي کشتي گيران داشته
و به همين دليل تمرينات کشتي گيران ملي پوش ، انسجام لازم را نداشته است .
برزگر تصريح کرد : اردوى آمادگي تيم ملي کشتي آزاد ايران از روز۱۶
تا۲۹ اسفندماه گذشته تشکيل شد و مجددا از روز ششم فروردين ماه جارى از
سر گرفته شد.
وى درباره اينکه کدام تيم در جام جهاني جمهورى آذربايجان قهرمان
خواهد شد ، گفت : باتوجه به ميزباني آذربايجاني ها که نزديکي بسيارى با
روس ها دارند، من مقام قهرماني را از آن تيم روسيه مي دانم . درباره تيم
ايران بايد بگويم که معيارى در دست من نيست و من نمي توانم مقامي براى تيم
کشورمان پيش بيني کنم .
سرمربي تيم ملي کشتي آزاد ايران در مورد ميزباني جمهورى آذربايجان
براى مسابقه هاى جام جهاني براى نخستين بار گفت : سالها بود که آمريکايي ها
اين مسابقه ها را هر سال در فروردين ماه برگزار مي کردند. اما از آنجايي که
آمريکايي ها براى دادن ويزا به تيم هاى شرکت کننده با مشکل روبرو بودند ،
امسال از قبول برگزارى اين رقابتها صرف نظر کردند.
مسابقات جام جهاني کشتي آزاد در روزهاى ۱۵ و۱۶ فروردين ماه در باکو
برگزار مي شود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6047

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'منصور برزگر: حضور در جام جهاني کشتي آزاد براى ما حائز اهميت است، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016