پنجشنبه 27 فروردين 1383

محمد حسين محبي: توانايي كسب چهار مدال را در المپيك داريم، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
چنانچه روند آماده سازي و هدايت تيم ملي به شكل مطلوبي انجام شود در بازي هاي المپيك آتن كشتي ايران به چهار مدال دست مي يابد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"محمد حسين محبي"- رييس هيات كشتي كرمانشاه- در آستانه ي آغاز هفدهمين دوره ي مسابقات كشتي آزاد قهرماني آسيا به خبرنگار ورزشي خبرگزاري كار ايران، ايلنا، گفت:"تركيب نفرات كشورمان در اين مسابقات مطلوب است و در واقع ميدان دادن جوانان در اين پيكارها مي تواند يك نكته ي مثبت تلقي شود اميدوارم تيم كشورمان به عنوان ميزبان رقابت ها بتواند نتيجه ي مطلوبي كسب كند تا به اين وسيله تلخي شكست در پيكارهاي جام جهاني به فراموشي سپرده مي شود."
وي اظهارات منصور برزگر پس از حضور تيم كشورمان در مسابقات جام جهاني را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان ساخت: به اعتقاد من توانايي و پتانسيل كشتي ايران بسيار فراتر از اينهاست و اينكه آقاي برزگر مي گويند توانايي كشتي ايران همين است براي من تعجب برانگيز است و چنانچه تيم كشورمان در مسابقات باكو به درستي هدايت مي شد مي توانست در رده هاي بالاتر قرار گيرد.
به اعتقاد اين پيشكسوت كشتي، تيم ملي ايران در كليه ي مسابقات بايد به گونه اي ظاهر شود كه تمامي جهانيان، اين نكته پي ببرند كه كشتي ايران يك قدرت فارق العاده محسوب مي شود بر اين اساس در مسابقات قهرماني آسيا بايد با قدرت تمام بر كليه حريفان غلبه كنيم.
نايب قهرمان مسابقات جهان 1978 در خصوص برگزاري و با عدم برگزاري رقابت هاي انتخابي براي شناخت نفرات المپيكي، اظهار داشت در برخي اوزان مي توان با در نظر گرفتن عملكرد كشتي گيران آنها را منصوب كرد اما در اكثر اوزان بايد مسابقات انتخابي برگزار شود تا بهترين ارنج ممكن براي آتن مشخص شود.
وي مهمترين فاكتور در راه موفقيت كشتي ايران در بازيهاي المپيك آتن هدايت صحيح عنوان كرد و افزود: متاسفانه سرمربي تيم ملي پس از حضور در مسابقات جام جهاني در حضور70 ميليون نفر به علي رضا رضايي توهين مي كند در صورتي كه رضايي در مسابقات نيويورك دست به كار مهمي زد و نبايد به خاطر دو كشتي ضعيف شخصيت يك ورزشكار را خدشه دار كرد در هر صورت چنانچه همه چيز به شكلي كاملا مطلوب پيش رود و حاشيه ها از كنار تيم ملي روند كشتي ايران در مسابقات آتن مي تواند 3 الي چهار مدال كسب نمايد همان طور كه در نيويورك تا آستانه ي كسب قهرماني جهان پيش رفت.
رييس هيات كشتي كرمانشاه در پايان با اشاره به توانايي هاي فني منصور برزگر و ملي پوشان كشورمان اظهار اميدواري كرد كه تيم ملي كشتي كشورمان با قدرت كامل در مسابقات المپيك حضور يابد و با كسب مدال هاي درخشاني موجبات خشنودي مردم كشورمان را فراهم آورد.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6458

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمد حسين محبي: توانايي كسب چهار مدال را در المپيك داريم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016