جمعه 28 فروردين 1383

کشتي آزاد قهرماني آسيا: کشتي گيران ايراني با پيروزى آغاز کردند، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۲۸ فروردين ۱۳۸۳ برابر با۱۶ آوريل۲۰۰۴
کشتي گيران ايران ، مبارزات خود را در هفدهمين دوره مسابقه هاى کشتي آزاد قهرماني بزرگسالان آسيا در سال۲۰۰۴ در تهران با پيروزى آغاز کردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين مسابقه ها پيش از ظهر روز جمعه با شرکت کشتي گيران کشورهاى ايران ،
افغانستان ، هندوستان ، ژاپن ، قزاقستان ، ازبکستان ، قرقيزستان ، کره
جنوبي ، کره شمالي ، مغولستان و تايوان در سالن ۱۲ هزار نفرى مجموعه
ورزشي آزادى تهران آغاز شد.
در نخستين روز اين مسابقه ها کشتي گيران وزن هاى ۶۰ ،۷۴ و۹۶ کيلوگرم
به رقابت پرداختند.
در وزن ۶۰ کيلوگرم که رقابت هاى آن با شرکت ۱۰ کشتي گير برگزار مي شود ،
سيد"مراد محمدى " قهرمان سال۲۰۰۳ آسيا از ايران هر دو کشتي خود را با
پيروزى پشت سر گذاشت .
محمدى در نخستين کشتي خود به مصاف "اولواولان نادربيگ " از قرقيزستان
رفت و با اجراى فنون فتيله پيچ ، زير ، خاک و بارانداز به پيروزى ۴ بر
صفر دست يافت .
محمدى در کشتي دوم در مقابل "جونگ يونگ هو" از کره جنوبي در حالي که
در وقت نخست با فن بارانداز حريف خود۲ بر صفر عقب افتاده بود ، در وقت
دوم کشتي را رو کرد و با کول انداز و اجراى بارانداز جمعا۵ امتياز کسب
کرد و صاحب برترى ۵ بر۲ شد.
در وزن ۷۴ کيلوگرم ،۸ کشتي گير با هم به رقابت مي پردازند. در اين وزن
"مهدى صادق نژاد" از ايران موفق شد "کوهيکو اوباتا" از ژاپن را باامتياز
بر يک مغلوب کند. صادق نژاد در وقت قانوني دو بار با گرفتن زير يک خم و
خاک کردن کشتي گير ژاپني ۲ امتياز گرفت و يک امتياز به حريف واگذار کرد.۳
در وقت اضافه ، در هنگام گرفتن "کمر در کمر" ، صادق نژاد به زيبايي
تمام پيچ کمر زد و با تاباندن کمر کشتي گير ژاپني ، او را از بالا به روى
تشک زد و يک نمره گرفت و۳ بر يک برنده شد.
در وزن ۹۶ کيلوگرم ،۹ کشتي گير شرکت دارند. در اين وزن "محمدحسين
خالقي فر" قهرمان و نايب قهرمان جوانان جهان در سالهاى ۲۰۰۱ و۲۰۰۳ از
ايران در دور نخست استراحت کرد و در دور دوم مقابل "گو ناک جا" از کره
جنوبي صاحب برترى ۶ بر صفر شد.
خالقي فر در وقت نخست با گرفتن زير از مچ پاى حريف و خاک کردن او و
سپس اجراى فنون بارانداز و اشکل گربه ۵ بر صفر پيش افتاد.
وى در وقت دوم با گرفتن زير يک خم و خاک کردن کشتي گير کره جنوبي ، يک
امتياز ديگر بدست آورد و باامتياز۶ بر صفر برنده از تشک خارج شد.
پيش از ظهر روز جمعه ، کشتي گيران وزن ۷۴ کيلوگرم يک دور و کشتي گيران
وزن هاى ۶۰ و۹۶ کيلوگرم دو دور کشتي گرفتند که نتايج مبارزات آنها به
اين شرح است :
دور نخست :
کيلوگرم :
مراد محمدى از ايران با اولواولان نادربيگ از قرقيزستان ، برنده ايران ۴ ۶۰
بر صفر
سنگدرج سوخ باتار از مغولستان با محمدبشير نورى از افغانستان ، برنده
مغولستان ۱۰ بر صفر
بهرام يرماتوف از ازبکستان با تاکافويي کوجي ما از ژاپن ، برنده
ازبکستان ۸ بر۷
لي يونگ چول از کره شمالي با چانگ هسي ويي از تايوان ، برنده کره شمالي
بر صفر
کيلوگرم : ۱۰
سيف الدين عثمان اف از قزاقستان با چاگنادرج گانزوريخ از مغولستان ، برنده ۷۴
قزاقستان ۱۰ بر صفر
ساجيت مان از هندوستان با محمدصابر محمدى از افغانستان ، برنده هندوستان
بر۳
جونگ دائه يي از کره جنوبي با ليو ويي از تايوان ، برنده کره جنوبي با ۱۸
ضربه فني
مهدى صادق نژاد از ايران با کوهيکو اوباتا از ژاپن ، برنده ايران ۳ بر يک
کيلوگرم :
ماگومد آبراگيموف از ازبکستان با باراى افغان پور از افغانستان ، برنده ۹۶
ازبکستان ۱۲ بر صفر
ماشيلا مورى ياما از ژاپن با لين چين فنگ از تايوان ، برنده ژاپن با ضربه
فني
گو ناک جا از کره جنوبي با آنيل کومار مان از هندوستان ، برنده کره
جنوبي ۶ بر صفر
محمدحسين خالقي فر از ايران / استراحت /
دور دوم :
کيلوگرم :
مراد محمدى از ايران با جونگ يونگ هو از کره جنوبي ، برنده ايران ۵ بر۲ ۶۰
کايرات ساگادى يف از قزاقستان با محمدبشير نورى از افغانستان ، برنده
قزاقستان ۶ بر يک
لي يونگ چول از کره شمالي با تاکافويي کوجي ما از ژاپن ، برنده کره شمالي
بر۶
بهرام يرماتوف از ازبکستان با چانگ هسي ويي از تايوان ، برنده ازبکستان ۷
بر صفر
کيلوگرم : ۱۱
ماگومد آبراگيموف از ازبکستان با آلکسي کروپنياکوف از قرقيزستان ، برنده ۹۶
ازبکستان ۳ بر يک
توشينتور انخ تويا از مغولستان با لين چين فنگ از تايوان ، برنده
مغولستان ۱۳ بر صفر
محمدحسين خالقي فر از ايران با گو ناگ جا از کره جنوبي ، برنده ايران ۶
بر صفر

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6524

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کشتي آزاد قهرماني آسيا: کشتي گيران ايراني با پيروزى آغاز کردند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016