سه شنبه 5 خرداد 1383

گزارشاتي از شکست تيم ملي واليبال ايران در مقابل چين، ايرنا

تهران ، ايرنا : ۵ خرداد۱۳۸۳ برابر با۲۵ م۲۰۰۴ي
تيم ملي واليبال ايران در سومين ديدار خود در رقابت هاى واليبال
انتخابي بازى هاى المپيک ۲۰۰۴ اتن مقابل تيم چين شکست خورد.
دراين ديدار که صبح سه شنبه در سالن متروپليتن شهر توکيو برگزار شد ،
ملي پوشان واليبال ايران در ديدارى سخت با نتيجه ۳ بر يک بازى را به
حريف قدرتمند خود واگذار کردند.
تيم ملي واليبال ايران در گيم هاى اول ، دوم و چهارم با نتايج ۲۵ بر
،۲۵ بر۲۳ و۲۵ بر۲۲ شکست را برابر حريف پذيرا شد و گيم
سوم را نتيجه ۳۳ بر۳۱ مقابل چيني ها از ان خود کرد. ۱۶
تيم ايران پيش از اين در ديدار مقابل تيم کانادا با نتيجه ۳ بر صفر
شکست خورده و با همين نتيجه از سد تيم کره جنوبي گذشت .
------------------------------------
"آنوا دى " سرمربي تيم ملي واليبال چين پس از پيروزى تيمش در برابر تيم
ملي واليبال ايران ، پيشرفت تيم کشورمان را ستود.
تيم ملي واليبال ايران روز سه شنبه در توکيو در چارچوب رقابت هاى مقدماتي
واليبال بازى هاى المپيک آتن در برابر تيم ملي چين قرار گرفت که سه بر يک
شکست خورد.
سرمربي تيم ملي واليبال چين در يک نشست خبرى در پاسخ به سووال خبرنگار
"ايرنا" افزود : بازيکنان تيم ايران از شرايط بدني خوبي برخوردارهستند.
دى افزود که تيم ملي واليبال ايران از قدرت دفاع ، آبشار و سرويس خوبي
برخوردار مي باشد.
وى با اشاره به اين موضوع گفت که تيم ملي واليبال ايران از پيشرفت خوبي
برخوردار شده است .
سرمربي تيم ملي واليبال چين همچنين در اين نشست خبرى افزود که تيمش
ترکيبي از بازيکنان قديمي و بازيکنان جوان مي باشد که توانسته اند شکل خوبي
را از خود نشان بدهند.
دى همچنين اضافه کرد که تيمش براى شرکت در اين بازيها، تمرين هاى زيادى
را پشت سر گذاشته است .
دى گفت که با وجود آنکه تيمش تاکنون درتمامي سه بازى انجام داده پيروز
از ميدان بيرون آمده اما هنوز نمي تواند بگويد که تيمش به المپيک آتن
نزديک شده است يانه .
سرمربي تيم ملي واليبال چين گفت که نتيجه چهار بازى ديگر که در انتظار
تيمش است ، سرنوشت اين موضوع را روشن خواهد کرد.
تيم ملي واليبال چين قرار است که روز چهارشنبه دربرابر تيم ملي واليبال
فرانسه قرار بگيرد.
تيم هاى ايران ، کانادا، کره جنوبي ، چين ، ژاپن ، فرانسه ، الجزاير واستراليا
تيمهاى هستند که در چارچوب اين بازى ها براى راهيابي به المپيک آتن به
نبرد با يکديگر مي پردازند.
از هشت تيم شرکت کننده در اين بازيها تنها دو تيم به المپيک آتن راه
خواهند يافت که بايد يکي از آنها آسيايي باشد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"پارک کي وون " سرمربي تيم ملي واليبال ايران پس از مسابقه تيمش با تيم
ملي چين گفت : در اين بازى ، بازيکنان ايران همچون بازى با کانادا دير
گرم شدند.
تيم ملي واليبال ايران روز سه شنبه در توکيو در چارچوب رقابت هاى
انتخابي بازى هاى المپيک ۲۰۰۴ اتن در برابر تيم ملي چين قرار گرفت که سه
بر يک شکست خورد.
پارک ، پس از اين بازى در يک نشست خبرى گفت : در بازى با چين بازيکنان
تيمش از گيم دوم گرم شدند و تازه توانستند که شروع به استفاده از
توانايي هاى خود بکنند.
مربي تيم ملي واليبال ايران ، اهل کره جنوبي مي باشد گفت که تيمش نياز به
کسب تجربه بيشتر در رقابتهاى جهاني دارد.
پارک ، همچنين در مصاحبه با "ايرنا" گفت : تکرار خطا از ضعف هايي بود که
در اين بازى از سوى بازيکنان تيم ايران به چشم مي خورد.
وى ، درباره پيروزى تيم ايران در گيم سوم گفت : در اين گيم از بازيکنان
خواستم که با حالت تهاجمي عمل کنند و بويژه با سرويس هاى قوى تعادل تيم
چين را از ميان ببردند.
پارک کي وون ، ابراز اميدوارى کرد که با توجه به تجربه بدست آمده از
بازى با چين ، تيم ايران در بازى بعدى خود بهتر عمل کند.
تيم ملي واليبال ايران قرار است که روز چهارشنبه در برابر تيم ملي
واليبال ژاپن که ميزبان است ، قرار بگيرد.
وى گفت : توانايي تيم واليبال ژاپن از چين کمتر مي باشد و به همين دليل
تيم ايران بازى آسانترى در پيش روى خواهد داشت .
تيم ملي واليبال ايران ، تاکنون سه بازى انجام داده که يک برد و دو
باخت حاصل آن بوده است .
تيمهاى ايران ، کانادا، کره جنوبي ، چين ، ژاپن ، فرانسه ، الجزاير و
استراليا تيم هاى هستند که در اين رقابت ها براى راهيابي به المپيک آتن به
نبرد با يکديگر مي پردازند.
از هشت تيم شرکت کننده در اين رقابتها تنها دو تيم به المپيک آتن راه
خواهند يافت که بايد يکي از آنها آسيايي باشد.
--------------------------------------------

"محمد ترکاشوند " ملي پوش تيم واليبال ايران در ديدار مقابل چين به
عنوان بهترين بازيکن ايران برگزيده شد.
تيم ملي واليبال ايران روز سه شنبه در توکيو در چارچوب رقابت هاى
انتخابي بازى هاى المپيک آتن در برابر تيم ملي چين قرار گرفت که سه بر يک
شکست خورد.
ترکاشوند۲۵ ساله در بازى با چين با۲۱ امتياز به عنوان بهترين بازيکن
تيم ملي واليبال ايران در اين بازى برگزيده شد.
ميائو تانگ بازيکن چيني نيز با کسب۲۳ امتياز به عنوان بهترين بازيکن
اين تيم در بازى در برابر ايران شناخته شد.
ترکاشوند در گفت وگو با خبرنگار "ايرنا" گفت که بازى با تيم چين
براى تيم ايران يک بازى پر از فشار روحي بود.
وى افزود که تيم واليبال چين يکي از پرقدرتمندترين حريفهاى ايران بود
و اين موضوع براى بازيکنان يک فشار روحي محسوب مي شد و به همين دليل آنها
نتوانستند از توانايي خود خوب استفاده کنند .
ترکاشوند اضافه کرد که برخي قضاوت هاى نابرابرانه داور نيز سبب شد که
فکر بازيکنان از بازى به سمت داورى متمايل شود.
اين واليباليست ۱۹۶ سانتي مترى گفت : هر چند اميدوار است که تيم ملي
واليبال ايران به المپيک آتن راه يابد اما اگر اين موضوع نيز عملي نشود
تيم ايران با تجربه گرانبهايي توکيو را ترک خواهد کرد .
ترکاشوند اطمينان داد که تيم رو به رشد ايران اگر دراين دوره به
المپيک راه نيابد، بطورحتم در المپيک چهار سال بعد حضور خواهد داشت .
اين بازيکن درباره پيروزى تيم ايران بر چين در گيم سوم گفت که
بازيکنان حس کردند که اگر اين گيم را نبرند همه چيز را از دست خواهند داد
و به همين دليل اراده کردند که در اين گيم به پيروزى برسند.
وى افزود که در گيم سوم بازيکنان ايراني خود را به آب و آتش زدند که
مغلوب تيم قدرتمند چين نشوند که اين خواسته برآورده شد.
ترکاشوند گفت که سرمربي تيمش به بازيکنان فرمان داد که هراس به خود
راه نداده و با سرويس هاى پر قدرت تعادل تيم چين را بهم بزنند که اين
موضوع راهگشاى پيروزى تيم ايران در گيم سوم بوده است .
تيم ملي واليبال ايران قرار است که روز چهارشنبه در برابر تيم ملي
واليبال ژاپن ميزبان بازيها، قرار بگيرد.
تيمهاى ايران ، کانادا، کره جنوبي ، چين ، ژاپن ، فرانسه ، الجزايرو
استراليا تيمهاى هستند که در چارچوب اين بازى ها براى راهيابي به المپيک
آتن به نبرد با يکديگر مي پردازند .
از هشت تيم شرکت کننده در اين بازى ها تنها دو تيم به المپيک آتن راه
خواهند يافت که بايد يکي از آنها آسيايي باشد .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8143

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشاتي از شکست تيم ملي واليبال ايران در مقابل چين، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016